Một đệ tử tại Trung quốc

[MINH HỤÊ 11-1-2009] Tôi là một thầy giáo tại một trường công nghệ. Trong năm qua, tôi đã chiếu những đoạn phim ngắn về Chiến tranh Nhật-Trung, Chống Cánh Hữu, Cách mạng Văn hoá, Pháp Luân Công và Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun. Ngoài ra, tôi dùng cách thăm dò ý kiến để tạo cơ hội cho 40 sinh viên thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới.

Khi tôi còn dạy tại một đại học, tôi cũng làm tương tự như thế để làm sạch những ý tưởng không đúng, nói với mọi người về Pháp Luân Công và vạch trần chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Tôi đã dạy gần 2000 sinh viên tại trường này mà không bị báo cáo. Một số đệ tử bị báo cáo về giảng rõ sự thật trong lớp học. Ở đây, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm về giảng rõ sự thật trong lớp học:

1. Bằng tâm từ bi, khi nói chuyện rộng rải với học sinh. Để cho học sinh biết rằng bạn là người tốt và là người có kiến thức và giỏi giang để tạo được niềm tin.

2. Giảng rõ sự thật phải được làm với trật tự. Đôi khi tôi thấy rằng một số học sinh đồng ý với tôi, nhưng lại đổi ý trong vài ngày sau đó. Điều này là vì họ không hoàn toàn tìm hiểu hết sự thật. Tại sao có rất nhiều từ ngữ trong Chín bình luận về đảng Cộng sản? Tại vì để giải thích những sự thật một cách cặn kẻ theo đúng cách.

3. Những cách thức dùng phải khác nhau và rộng rải. Cách tốt nhất để giảng rõ sự thật là dùng các đoạn phim ngắn vì xem được một lần bằng nghe nói trăm lần. Nói hay, đúng cũng có hiệu quả cao như xem phim hay. Thật đáng buồn có một số thầy giáo bị tố cáo vì giảng rõ sự thật. Nếu dùng phim, đặc biệt là phải là phim hay có liên hệ đến trường học, các học sinh sẽ hiểu dễ dàng hơn. Đôi khi, tôi gửi các DVD vào khu nội trú đại học. Cuối cùng tôi chiếu các phim giảng rõ sự thật cho lớp học. Có ảnh hưởng khá tốt khi đoạn phim có liên hệ đến các tin tức bên trong và ngoài lớp học. Sau khi một số học sinh hiểu được rỏ ràng, họ lại giúp giảng rõ sự thật cho các học sinh khác.

Ngoài ra, chúng ta cần phải liên hệ tài liệu giảng rõ sự thật với học đường và những vấn đề về xã hội ngày nay. Ví dụ như, chúng ta có thể hỏi “Truyền thống của văn hoá Trung Hoa là gì? Chúng ta có thể biết được bằng cách xem đoạn phim ngắn sau đây”. Sau đó, Chương trình Nghệ Thuật Shen Yun được chiếu lên. Tiếp theo, chúng ta có thể hướng dẫn học sinh suy nghĩ về sự liên hệ của các vũ công với Pháp Luân Công. 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/11/193327.html

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2009/1/24/104155.html

Đăng ngày 25-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lại để đúng với nguyên bản.

Share