[MINH HUỆ 24-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức một loạt các sự kiện vào ngày 20 và 21 tháng 07 năm 2013, kêu gọi công chúng và chính phủ giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đặc biệt hướng sự chú ý vào nạn mổ cướp nội tạng phi pháp từ các học viên Pháp Luân Công bị cầm tù của chính quyền cộng sản Trung Quốc, và kêu gọi công chúng kí tên thỉnh nguyện nhằm chấm dứt những tội ác này. Các học viên đã nộp những chữ kí thu thập được nhằm lên án nạn mổ cướp nội tạng cho Bộ Y tế Malaysia.

Thắp nến tưởng niệm tại công viên Taman Jaya ở Selangor

Các học viên đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại công viên Taman Jaya ở Selangor vào ngày 20 tháng 07. Các học viên ở Johore cũng đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm tại công viên Setia Indah vào cùng ngày, tưởng nhớ những học viên đã mất đi mạng sống trong cuộc bức hại 14 năm ở Trung Quốc.

Giới thiệu Pháp Luân Công và thu thập chữ kí phản đối cuộc bức hại tại công viên Taman Jaya Park ở Selangor

Thắp nến tưởng niệm tại công viên Setia Indah ở Johore

Khách tham quan xem thông tin về Pháp Luân Công tại công viên Setia Indah

Kí tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng của chính phủ Trung Quốc

Các học viên tổ chức một cuộc mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Kuala Lumpur vào ngày 21 tháng 07, phản đối cuộc bức hại 14 năm. Nhiều người dân và nhân viên cảnh sát đã dừng lại và nghe các bài phát biểu. Các học viên cũng đã gửi những chữ kí thu thập được lên án nạn mổ cướp nội tạng cho Bộ Y tế Malaysia.

Mít tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc

Gửi một bức thư phản đối cho Đại sứ quán Trung Quốc

Nhờ những nỗ lực lâu dài của các học viên, nhiều người dân Malaysia hiện đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Sivam, một công dân Kuala Lumpur, công nhận rằng Pháp Luân Công rất có lợi ích. “Môn tu luyện này giúp người ta duy trì sức khỏe và hành xử ôn hòa. Đây là những gì xã hội cần”, Sivam nói: “Chúng ta phải trực tiếp đối mặt với cuộc bức hại. Chúng ta phải làm cho tiếng nói của mình được nghe thấy, và từ đó chính phủ và Liên Hợp Quốc sẽ chú ý đến vấn đề này.”

Nhiều người đã lên án mạnh mẽ nạn mổ cướp nội tạng. Mohd Harmizi, một người dân địa phương, đã bị sốc bởi tội ác này và bày tỏ hy vọng rằng nó sẽ lập tức chấm dứt. Ông Harmizi nói rằng người dân Malaysia nên giúp chấm dứt cuộc bức hại và lên án tội ác này. Ông nói: “Đây là vấn đề nhân quyền, và tôi tin rằng Liên Hợp Quốc nên có hành động.”

Mohd Harmizi (bên phải) hy vọng rằng người dân Malaysia sẽ giúp chấm dứt cuộc bức hại

“Những trường hợp bị bức hại đã bị phơi bày chỉ là phần nổi của tảng băng trôi”, ông Luyện, một học viên Pháp Luân Công địa phương nói. “Là một quốc gia tự do, Malaysia nên giúp chấm dứt những những tội ác này ở Trung Quốc.”

Bà Dương, một học viên địa phương khác, nói: “Chúng tôi đã thu thập được 1.870 chữ ký phản đối tội ác mổ cướp nội tạng [của chính quyền Trung Quốc]. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết và đứng lên phản đối tội ác này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/24/马国学员七二零呼制止中共活摘器官罪行(图)-277118.htmll

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/1/141327.html

Đăng ngày 09-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share