Bài viết của một học viên ở Hoa Liên, Đài Loan

[MINH HUỆ 21-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công ở Hoa Liên, Đài Loan đã tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm vào tối ngày 20 tháng 07 năm 2013 trên quảng trường phía trước nhà ga xe lửa. Họ tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại đến chết. Họ cũng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài 14 năm ở Trung Quốc.

Nhà lập pháp Tiêu Mỹ Cầm và các quan chức chính phủ khác ở huyện Hoa Liên đã đích thân đến để bày tỏ sự ủng hộ và tham gia buổi thắp nến tưởng niệm.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên quảng trường phía trước Nhà ga xe lửa Hoa Liên

Các học viên ở Hoa Liên, Đài Loan tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc

Nhà lập pháp Tiêu Mỹ Cầm nghiêm khắc phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Quách Ứng Nghĩa, Viện trưởng Viện công tố, Chủ tịch Đảng bộ huyện Hoa Liên yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công

Hoàng Chấn Phú, thành viên Hội đồng huyện Hoa Liên phản đối hành động mổ cướp nội tạng phi pháp từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ

Vương Sâm Viên, Bí thư riêng của Chính quyền thành phố Hoa Liên, đại diện cho Thị trưởng thành phố Hoa Liên – ông Điền Trí Tuyên, tham gia vào buổi thắp nến tưởng niệm

Một thanh niên trẻ ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Nhiều người qua đường trên quảng trường đã ký tên thỉnh nguyện nhằm kêu gọi chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, và chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/21/台湾花莲烛光夜悼-呼吁制止中共迫害(图)-277000.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/22/141165.html

Đăng ngày 23-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share