[MINH HUỆ 15-07-2013]

Thành phố St. Louis

Nghị quyết Pháp Luân Công

XÉT THẤY, Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một phương pháp tu luyện cổ truyền của Trung Quốc dựa trên các nguyên lý của Chân, Thiện và Nhẫn, thu hút hàng triệu người dân thuộc mọi lứa tuổi và thành phần ở hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới tham gia luyện tập); và

XÉT THẤY, kể từ tháng 07 năm 1999, khi cựu chủ tịch Trung Quốc phát động chiến dịch “nhổ tận gốc” Pháp Luân Công, hàng trăm ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ và tra tấn chỉ vì niềm tin của họ; và

XÉT THẤY, theo kết luận của một cuộc điều tra độc lập được thực hiện bởi ông David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada, và luật sư nhân quyền David Matas, vào ngày 06 tháng 07: “Nạn mổ cướp nội tạng quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công đã diễn ra và vẫn tiếp tục cho đến tận hôm nay”; và

XÉT THẤY, chúng ta có trách nhiệm nâng cao những nhận thức cần thiết để chấm dứt tội ác kinh khủng chống lại nhân loại này bằng bất cứ giá nào.

VÌ VẬY, Hội đồng Thành phố St. Louis kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công và tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công và những người hiến tạng bị cưỡng chế ở Trung Quốc

Ngày 09 tháng 07 năm 2013

Đại biểu Craig Schmid, Ủy viên Hội đồng thứ 20

Đại biểu Lewis E. Reed, Chủ tịch Hội đồng

Được thông qua ngày 12 tháng 07 năm 2013 bởi:

[Đã ký]

Ông Craig Schmid –  Nhà tài trợ của hội đồng

Ông Lewis E. Reed – Chủ tịch Hội đồng

Ông David W. Sweeney  – Thư ký Hội đồng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/15/美国圣路易市议会决议案-谴责中共活摘器官-276684.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/17/141097.html

Đăng ngày 21-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share