Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Maine, Hoa kỳ

[MINH HUỆ 25-02-2013] Cuối tháng 01 năm 2013, Thượng nghị viện và Hạ nghị viện Maine đã thông qua một nghị quyết ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 02 năm 2013 cũng đã được công bố là  “Tháng Pháp Luân Đại Pháp” ở bang Maine. Nghị quyết được người phát ngôn của Hạ viện – ông Mark Eves bảo trợ, và đồng thời được Chủ tịch Thượng viện Justin Alfond, và Thượng nghị sĩ Ron Collins đồng bảo trợ.

Đăng ngày 2-3-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share