[MINH HUỆ 29- 05- 2013] Các học viên ở một thành phố thuộc tỉnh Hồ Bắc đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và kính chúc Sư phụ tôn tính một sinh nhật vui vẻ. Họ treo các bảng hiệu trên các cành cây và các nơi khác trên đường phố để giúp người dân nâng cao nhận thức về Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên trong một huyện ở tỉnh Sơn Đông đã viết các thông điệp lên những cột điện để giúp nâng cao nhận thức của người dân. Các thông điệp bao gồm: “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, “Trung Cộng đã dàn dựng vụ ‘tự thiêu ở Thiên An Môn’ để bôi nhọ Pháp Luân Công”, “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”, và “Pháp Luân Đại Pháp đã truyền rộng khắp thế giới”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/29/图片-湖北、山东大街小巷的真相条幅标语-274630.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/31/140211p.html

Đăng ngày 12-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share