[MINH HUỆ 18-05-203] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14 và 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp đặc biệt này, thị trấn Southhold, thị trấn Southampton, thị trấn Brookhaven, thị trấn Riverhead, và thị trấn Islip ở quận Suffolk thuộc đảo Long, New York, đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thị trấn của họ.

Giấy chứng nhận tuyên dương:

Xét rằng: Kể từ khi được phổ truyền vào năm 1992, các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hơn 100 triệu người trên toàn thế giới cải thiện sức khoẻ, thăng hoa tư tưởng, thúc đẩy tinh thần, và làm sâu sắc hơn hiểu biết của họ về cuộc sống, nhân loại và vũ trụ; và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp khuyến khích mọi người biết quan tâm đến người khác trong mọi thời điểm và trở thành những người tốt chân chính, chia sẻ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn như một phần của các giá trị nhân bản phổ quát, kết nối các nền văn hóa, quốc tịch, chủng tộc, giới tính và độ tuổi, và

Xét rằng: Pháp Luân Đại Pháp được thực hành và yêu thích bởi hàng triệu người ở hơn 114 quốc gia trên khắp thế giới và đã nhận được trên 3.000 giải thưởng. Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch sang 38 ngôn ngữ; và

Xét rằng: Trong năm 1996, Pháp Luân Công được giới thiệu đến New York và đã bén rễ sâu ở khắp khu vực ba bang. Chìa khóa dẫn đến thành công đó là các nhóm luyện công và các lớp giảng dạy miễn phí được tổ chức tại các trung tâm cao cấp, văn phòng công ty, câu lạc bộ sức khoẻ, nhà riêng, các trạm giao thông công cộng trên khắp thành phố New York.

Xét rằng: Sự quyết tâm và lòng can đảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đối mặt với nghịch cảnh cho thấy giá trị của cuộc sống và sự quý báu của phẩm giá con người.

Vì vậy, hôm nay, các thị trấn tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/18/纽约州萨福克郡五城镇宣布“世界法轮大法日”-274272.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/20/140032.html

Đăng ngày 31-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share