[MINH HUỆ 11-05-2013] Ngày 13 tháng 5 năm 2013 đánh dấu 21 năm ngày ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền môn tập ra công chúng. Ngày 07 tháng 05 năm 2013, ông Peter Milobar, Thị trưởng Thành phố Kamloops, tuyên bố tháng 05 năm 2013 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp của Thành phố Kamloops, British Columbia, Canada.

 Thành phố Kamloops, British Columbia, Canada

Công bố

Gửi tất cả những ai có liên quanXin chào

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện và thực hành thiền định thượng thừa cả về tâm, thân và thần dựa trên các tiêu chuẩn Chân, Thiện, Nhẫn; và

Xét rằng, kể từ khi được ông Lý Hồng Chí phổ truyền vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hơn 100 triệu người trên thế giới cải thiện sức khỏe; nâng cao tinh thần; đề thăng tâm hồn; và giúp họ thấu hiểu sâu sắc về sinh mệnh, nhân loại và vũ trụ; và

Xét rằng, việc tập luyện Pháp Luân Đại Pháp là đơn giản, chủ yếu bao gồm hai phần: tự đề cao nhờ học các bài giảng, và thực hành những động tác nhẹ nhàng; và

Xét rằng, việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là vượt ra ngoài những truy cầu sức khỏe và thể chất, và hướng đến mục tiêu có được trí tuệ và ngộ thức; và

Xét rằng, lòng quyết tâm cũng như dũng khí của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi đứng lên vì các nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn, trong khi phải đối mặt với sự bức hại tàn khốc của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và sự trân quý của nhân phẩm.

TRƯỚC TOÀN THỂ NGƯỜI DÂN chúng tôi xin tuyên bố công nhận tháng 05 năm 2013 là

“Tháng Pháp Luân Đại Pháp”

Thành phố Kamloops, British Columbia, ngày 07 tháng 05, năm 2013

Peter Milobar

Thị trưởng, thành phố Kamloops


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/9/加拿大卑诗省甘露市宣布法轮大法月(图)-273279.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/11/139385.html

Đăng ngày: 29-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share