[MINH HUỆ 14-05-2013] Vào ngày 11 tháng 05, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dallas đã tổ chức một chuỗi các hoạt động tại công viên Russell, thành phố Plano, để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14.

Nhóm luyện công

Tiếng nhạc ôn hòa cùng các động tác của nhóm luyện công đã thu hút rất nhiều khách du lịch. Các học viên cũng chia sẻ về những kinh nghiệm của họ và những lợi ích mà họ đã nhận được khi tu luyện Pháp Luân Công.

Các học viên chúc Sư phụ Lý Hồng Chí một sinh nhật vui vẻ

Ông Phil Dyer, Thị trưởng thành phố Plano, bang Texas, đã tuyên bố thứ Hai, ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại Plano. Thị trưởng cũng nói trong bản tuyên bố: “Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, đã giúp cho hàng triệu người trên khắp thế giới cải thiện sức khoẻ, nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, cũng như có những hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và vũ trụ thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Ông Phil Dyer, Thị trưởng thành phố Plano, bang Texas, tuyên bố thứ Hai, ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” ở Plano.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/美国德州达拉斯庆祝世界法轮大法日-图–273867.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139951.html

Đăng ngày 27-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share