[MINH HUỆ 15-05-2013] Thị trưởng Nancy Harris của thành phố Duluth, bang Georgia tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thành phố Duluth.

Tuyên bố

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp”

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn được biết đến với tên gọi Pháp Luân Công, là một môn tu luyện, thiền định và học tập cổ xưa giúp thúc đẩy tinh thần và tâm linh; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, là đạo đức của vũ trụ; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa, chủng tộc và góp phần vào giấc mơ phổ quát về một xã hội hòa bình, khoan dung và từ bi hơn; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện trên toàn thế giới và chú trọng tu dưỡng tính cách đạo đức, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhiều người.

Vì vậy, tôi, Nancy Harris, Thị trưởng thành phố Duluth, và thay mặt cho các công dân của Duluth, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” ở thành phố chúng ta.

Thị trưởng Nancy Harris


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/15/美国乔治亚州杜鲁斯市褒奖法轮大法(图)-274123.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/17/139949.html

Đăng ngày: 29-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share