[MINH HUỆ 14-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 10 tháng 05 năm 2013, Thị trưởng Thomas P. Koch của thành phố Quincy, bang Massachusetts, đã ban hành bằng khen của Thị trưởng công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14.

Thành phố Quincy
Bang Massachusetts

Công nhận kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

BẰNG THƯỞNG CỦA THỊ TRƯỞNG

Gửi đến:
Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp New England

Chúc các bạn tiếp tục thành công trong việc tiếp tục phổ truyền thông điệp hòa bình ở khu vực này.

Thomas P. Koch

Thị trưởng

Ngày 10 tháng 05 năm 2013


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/美国麻州昆西市长祝贺第十四届世界法轮大法日-图–274051.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/16/139935.html

Đăng ngày 24-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share