[MINH HUỆ 14-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 11 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Texas đã kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Creek Park Russell. Nhân dịp này, Nghị sĩ Kenny Marchant đã tuyên đọc công nhận sau đây của quốc hội trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

Công nhận của Quốc hội

Kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Texas

NGÀI KENNY MARCHANT Ở TEXAS
HẠ VIỆN
Thứ Tư, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Tôi rất vinh dự được công nhận lễ kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp năm 2013 ở Bắc Texas diễn ra tại Plano Russell Creak Park Pavilion vào ngày 11 tháng 05 năm 2013. Pháp Luân Đại Pháp được sáng lập bởi ông Lý Hồng Chí vào năm 1992, và kể từ đó, môn tu luyện này đã thay đổi cuộc sống của hơn 100 triệu người trên hơn 80 quốc gia.

Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện tinh thần nhấn mạnh về đạo đức và việc tu tâm dưỡng tính xoay quanh các nguyên lý cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn. Thông qua việc quy chính đạo đức và thực hành thiền định, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đạt được sức khỏe tốt hơn và sự thăng hoa về tinh thần.

Bên cạnh các triết lý [của] Pháp Luân Đại Pháp, môn tu luyện còn bao gồm bốn bài tập đứng và một bài thiền định. Các bài tập là một phần thiết yếu của môn tu luyện, với các động tác và tư thế tĩnh công giúp người tập đạt được trạng thái thân thần hợp nhất.

Là người phát ngôn, thay mặt cho Quốc hội Quận 24 bang Texas, tôi và tất cả các đồng nghiệp xuất sắc của tôi xin chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp có một lễ kỷ niệm tuyệt vời.

Ngài Kenny Marchant

Thành viên Quốc hội


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/美国德州国会议员马辰特祝贺法轮大法日-图–274034.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/16/139944.html

Đăng ngày 24-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share