[MINH HUỆ 14-05-2013] Trước Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13 tháng 05, Thị trưởng Mark Gerretsen của thành phố Kingston, Canada, đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn.

Thành phố Kingston

Tuyên bố

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm 2013

Chào mừng ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp là một hệ thống tu luyện thượng thừa mang lại lợi ích vể cả tâm trí, thể chất và tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra thế giới vào năm 1992; và đã thể hiện sự cam kết vững chắc trong việc cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và thúc đẩy hạnh phúc cho mọi người từ mọi tầng lớp của xã hội, những người theo nguyên tắc của Pháp Luân Đại Pháp; và

Xét rằng, những lợi ích về thể chất và tinh thần của Pháp Luân Đại Pháp đã đưa Pháp Luân Đại Pháp đến với hơn 100 triệu học viên trên hơn 114 quốc gia; và

Xét rằng, sự từ bi và kiên nhẫn cao thượng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã cảm động trái tim của những người tốt trên khắp thế giới; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong các cộng đồng trên khắp Canada kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 05;

Vì vậy, tôi, Thị trưởng Gerretsen, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tôn vinh Chân – Thiện – Nhẫn.

Kingston, ngày 24 tháng 04 năm 2013

Mark Gerretsen

Thị trưởng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/中共干扰失败-加拿大金斯顿市褒奖法轮大法-图–273862.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/15/139911.html

Đăng ngày 23-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share