[MINH HUỆ 14-05-2013] Thị trưởng Marcus E. Knight của thành phố Lancaster, Texas, đã tuyên bố tuần lễ từ ngày 13 tháng 05 đến ngày 19 tháng 05 năm 2013 là “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp” ở thành phố Lancaster và kêu gọi người dân tham gia vào các hoạt động đã được lên kế hoạch.

Văn phòng Thị trưởng

Thành phố Lancaster, Texas

Tuyên bố

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện cá nhân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc cổ xưa, có trọng tâm xoay quanh các nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn, bao gồm năm bài tập nhẹ nhàng, trong đó có một bài thiền định; và

Xét rằng, Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp cho hàng triệu người trên thế giới nâng cao sức khỏe và các tiêu chuẩn đạo đức, cũng như làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của họ về cuộc sống, con người và vũ trụ thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

Xét rằng, vượt qua các ranh giới chủng tộc, Pháp Luân Đại Pháp đã đi vào cuộc sống của hơn 100 triệu người trên hơn 80 quốc gia, nhiều người Mỹ đang học Pháp Luân Đại Pháp và tịnh hóa tâm hồn, đề cao thể chất, phấn đấu để tạo nên các cộng đồng đạo đức; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 ở Trung Quốc và được giới thiệu ở Dallas-Fort Worth vào năm 1996. Kể từ đó, nhiều cuộc hội thảo giới thiệu miễn phí đã được tổ chức tại những nơi công cộng như các thư viện thành phố và các công viên. Và các học viên đã tham gia vào nhiều sự kiện cộng đồng; và

Xét rằng, sự kiên định và lòng dũng cảm của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đứng lên vì Chân – Thiện – Nhẫn trong khi phải đối mặt với cuộc bức hại tàn khốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho thế giới thấy giá trị của cuộc sống và những phẩm chất quý giá nhất của con người; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở vùng Dallas-Fort Worth sẽ tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Piano Russell Creek Park Pavilion vào ngày 11 tháng 05 năm 2013.

Vì vậy, tôi, Marcus E. Knight, Thị trưởng Thành phố Lancaster, Texas, công nhận tuần lễ từ ngày 13 tháng 05 đến ngày 19 tháng 05 năm 2013 là “Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp” ở thành phố Lancaster, Texas và kêu gọi tất cả người dân tham gia vào những hoạt động đã được lên kế hoạch.

Để làm bằng chứng, tôi xin đóng con dấu của thành phố Lancaster, Texas, vào ngày hôm nay, 13 tháng 05 năm 2013.

Marcus E. Knight

Thị trưởng thành phố Lancaster


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14//美国德州兰卡斯特市宣布法轮大法周-图–274025.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/15/139906.html

Đăng ngày 23-05-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share