[MINH HUỆ 13-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 14 ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các cộng đồng trên khắp đất nước Canada sẽ tổ chức Tháng Pháp Luân Đại Pháp với các cuộc diễu hành và biểu diễn miễn phí các bài hát và các điệu múa cổ truyền Trung Quốc. Nhân dịp này, ông Jim Watson, Thị trưởng Ottawa, Canada, đã tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa.

Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Ngày 13 tháng 05 năm 2013

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp thực hành theo các nguyên lý của Chân Thiện Nhẫn và vận dụng chúng vào cuộc sống hằng ngày của họ, phấn đấu để trở thành những người tốt hơn trong mọi môi trường và hoàn cảnh; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa và trên toàn thế giới đang hân hoan kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền trong tháng 05 năm 2013; và

Xét rằng, vượt qua ranh giới của chủng tộc và văn hoá, Pháp Luân Đại Pháp đón nhận tất cả mọi người thuộc mọi lứa tuổi, từ tất cả các tầng lớp xã hội cũng như cộng đồng tôn giáo; và

Xét rằng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những công dân ở Ottawa sẽ tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp bằng những bài hát,  những điệu múa và biểu diễn âm nhạc cùng các hoạt động lễ hội khác;

Do đó, tôi Jimm Watson, Thị trưởng Thành phố Ottawa, chính thức tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Ottawa.

Jim Watson

Thị trưởng


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/13/大法弘传二十一年-加首都市长宣布大法日-图–273644.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/14/139767.html

Đăng ngày 22-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share