[MINH HUỆ 12-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 14 ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở các cộng đồng trên khắp đất nước Canada sẽ tổ chức Tháng Pháp Luân Đại Pháp với các cuộc diễu hành và biểu diễn miễn phí các bài hát và các điệu múa cổ truyền Trung Quốc. Nhân dịp này, Công dân Danh dự bà Rona Ambrose, Nghị sỹ Quốc hội, đã viết lá thư sau đây để công nhận Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đã có đóng góp đáng kể cho cộng đồng của họ bằng việc thực hành theo các nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Edmonton kỷ niệm Tháng Pháp Luân Đại Pháp lần thứ 21

Tôi xin trân trọng gửi lời chúc mừng của tôi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của Edmonton nhân dịp kỷ niệm lần thứ 21 của Tháng Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi muốn nhân cơ hội này công nhận các học viên Pháp Luân Đại Pháp, những người đã có đóng góp đáng kể cho cộng đồng của họ bằng cách thực hành theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chúng ta may mắn được sống trong một đất nước mà bao trùm bởi các giá trị của sự hài hòa, khoan dung và chào đón mọi người của nhiều nền văn hóa. Thủ tướng Stephen Harper từng nói: “Đa nguyên là nguyên tắc kết nối các dân tộc khác nhau của chúng ta lại với nhau. Nó là điều cần thiết cho xã hội văn minh và sức mạnh kinh tế của chúng ta.”

Xin vui lòng nhận lời chúc của tôi nhân dịp kỷ niệm đáng nhớ này.

Trân trọng,

Công dân Danh dự Rona Ambrose, PC., M.P.

Bộ trưởng Khu vực phía Bắc Alberta


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/12/加拿大埃德蒙顿国会议员褒奖法轮大法-273602.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/14/139740.html

Đăng ngày 22-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share