Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-05-2013] Ngày 13 tháng 05, 2013 đánh dấu kỷ niệm 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 15 tháng 04 năm 2013, ông Bill Hennessy, Thị trưởng thành phố O’Fallon, bang Missouri, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp, vinh danh Chân-Thiện-Nhẫn” của thành phố O’Fallon.

Thành phố O’Fallon, Bang Missouri

Tuyên Bố

Công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công, hoặc Đại Pháp) là môn tu luyện cao tầng cả thân lẫn tâm, bao gồm các bài luyện tập, tọa thiền và các bài giảng tuân theo các tiêu chuẩn của vũ trụ Chân – Thiện – Nhẫn; và

Xét rằng, từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập ra Pháp Luân Đại Pháp, đã giới thiệu môn luyện tập này vào tháng 05 năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp đã giúp hàng trăm triệu người ở khắp nơi trên thế giới cải thiện sức khỏe và tiêu chuẩn đạo đức, cũng như làm sâu sắc hơn sự hiểu biết của họ về cuộc sống, con người và vũ trụ; và

Xét rằng, ngày càng có nhiều người tại Hoa Kỳ đang luyện tập và đạt được tâm thái thanh tịnh, thể chất khỏe mạnh, và phấn đấu để tạo dựng những cộng đồng có đức hạnh; và

Xét rằng, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Missouri nhận thấy tập luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể giảm căng thẳng, nâng cao sức khỏe và thăng hoa tinh thần; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu bởi các tình nguyện viên và hoàn toàn miễn phí, đã được luyện tập bởi nhiều công dân trong các ngành nghề và ở nhiều độ tuổi khác nhau tại Missouri; và

Xét rằng, rất nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bức hại tại Trung Quốc vì tín ngưỡng của họ, đây là sự xâm phạm đối với những nhân quyền cơ bản và không thể được phép xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

Xét rằng, cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc là sự xâm phạm đối với những nhân quyền cơ bản và không thể được  phép xảy ra tại bất kỳ nơi nào trên thế giới;

GIỜ ĐÂY, VÌ THẾ, Tôi, BILL Hennessy, Thị trưởng và các thành viên Hội đồng thành phố O’Fallon, tuyên bố ngày 13 tháng 05 năm 2013 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp, vinh danh Chân-Thiện-Nhẫn” của thành phố O’Fallon, bang Missouri.

Được trao tận tay và đóng con dấu của thành phố O’Fallon vào ngày 15 tháng 04 năm 2013.

Thị trưởng, Bill Hennessy.

_____________________________

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/9/美国密苏里州奥法隆市褒奖法轮大法(图)-273277.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/11/139383.html

Đăng ngày 20-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share