[MINH HUỆ 07-05-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm 21 năm ông Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Vào ngày 05 tháng 05 năm 2013, ngài Peter Julian, nghị sỹ danh dự của Canada, đã gửi bức thư chúc mừng dưới đây cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng.

Ngày 05 tháng 05 năm 2013

Vancouver, BC

Lời chúc mừng từ Nghị sỹ Peter Julian

Burnaby-New Westminster

Chúc mừng kỷ niệm lần thứ 21

Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng cách đây 21 năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ đã tích cực thúc đẩy sự hòa ái, kiên nhẫn, và từ bi. Làm theo những nguyên lý phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn là quyền con người và là một điều cơ bản đối với bất kỳ xã hội nào, bao gồm các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Lòng can đảm bất khuất của các bạn đã được chứng minh, và khi đối mặt với nghịch cảnh, các bạn đã không dao động niềm tin của mình. Hy vọng các bạn sẽ đóng góp cho sự tiến bộ của chủ nghĩa đa văn hóa ở Canada trong nhiều năm tới. Hãy tận hưởng dịp tốt lành này!

Nghị sỹ Peter Julian

Burnaby-New Westminster


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/7/加国会议员朱利安祝贺法轮大法洪传二十一周年-273098.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/9/139302.html

Đăng ngày 16-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share