[MINH HUỆ 10-5-2013] Ngày 13 tháng 05 năm 2013 đánh dấu kỷ niệm lần thứ 14 của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên và kỷ niệm 21 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng bởi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp này, Thượng nghị sỹ bang Massachusetts, ông Thomas M. McGee, Nghị viên Bradley Jones và Nghị viên Sean Garballey đã gửi thư chúc mừng để công nhận lễ kỷ niệm lần thứ 14 của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Khối thịnh vượng chung Massachusetts

Giấy khen chính thức

Xin thông báo, Thượng viên Massachusetts gửi văn bản chúc mừng tới:

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Massachusetts để công nhận lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 14 của Ngày Pháp Luân Đại Pháp; bên cạnh đó, Thượng viên Massachutsetts xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho sự thành công không ngừng; Bằng khen này được ký bởi Chủ tịch Thượng viên và được sao lưu bởi Thư ký Thượng viên.

Chủ tịch Thượng viện
Attest: Clerk of the Senate

Người làm chứng: Thư ký Thượng viên
Được cấp bởi Thượng nghị sỹ bang ông Thomas. MacGee

Ngày 11 tháng 05 năm 2013

Xin thông báo, bang Massachudetts chân thành gửi lời chúc mừng tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tiểu bang Massachusetts nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới để công nhận lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 14 của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Toàn thể các thành viên [của bang] xin gửi đến các bạn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ hy vọng cho một tương lai tốt đẹp và thành công liên tiếp trong mọi việc.

Ngày 06 tháng 05 năm 2013 tại trụ sở của bang Boston, Massachusetts

Robert A. DeLeo, Chủ tịch Hạ viện

Được cấp bởi Bradley Jones, Nghị viện Hạ viện.

Khối thịnh vượng chung Massachusetts

Bằng khen của Hạ viện

Xin thông báo: Hạ viện Massachusetts xin gửi những lời chúc mừng chân thành tới các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Massachusetts nhân lễ kỷ niệm thường niên lần thứ 14 của Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Toàn thể các thành viên [của Hạ viện] xin gửi đến các bạn những lời chúc mừng tốt đẹp nhất và bày tỏ hy vọng cho một tương lai tốt đẹp và thành công liên tiếp trong mọi việc.

Ngày 13 tháng 05 năm 2013 tại Hạ viện Boston, Massachusetts

Robert A. DeLeo, Phát ngôn viên của Hạ viện

Được cấp bởi Sean Garballey, đại diện của Hạ viện.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/10/美国麻州参众州议员颁发褒奖祝贺世界法轮大法日(图)-273335.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/12/139496.html

Đăng ngày 19-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share