Thu tiền trong các đệ tử Pháp là hành vi phá hoại Pháp

[Minh Huệ] Gần đây tại Bắc Kinh và Thiên Tân đã xuất hiện sự việc như sau: có học viên cá biệt đang thu gom tiền trên diện rộng, nhưng lại tự xưng là đó là tiền để gửi cho các đệ tử ngoại quốc giảng chân tượng. Đây là một hành vi phá hoại Pháp nghiêm trọng. Tu luyện Đại Pháp là nghiêm cấm thu tiền. Trên toàn thế giới trong 5 năm vừa qua, các đệ tử Đại Pháp giảng chân tượng hoặc có các hoạt động hồng Pháp, đều do cá nhân đệ tử Đại Pháp chắt chiu dè sẻn để tự chi trả trong phạm vi có thể của mình. Xưa nay không hề cho phép thu tiền, và sau này cũng không hề cho phép hành vi vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tu luyện như thế. Giờ đây ai mà làm thế cũng tương đương với cố ý phá hoại Pháp. Sự xuất hiện sự việc này nhất định là có đặc vụ đang thao túng đằng sau. Mong rằng tất cả các đệ tử Đại Pháp, nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, hãy lý trí và thanh tỉnh, hãy chiểu đúng theo yêu cầu của Sư phụ, vứt bỏ các tâm của người thường, nỗ lực giảng rõ sự thật cho con người thế gian, đặc biệt là không bỏ qua những người thường quanh mình; không được tiếp tục làm những việc như lưu truyền kinh văn giả, thu tiền, hoặc tuyên bố những điều bất chính do cái tâm của con người gây nên từ đó can nhiễu đến chính đường tu của mình, và phá hoại hoàn cảnh giảng chân tượng của chúng ta.

Dẫu dưới danh nghĩa nào đi nữa mà thu tiền trong các đệ tử Đại Pháp thảy đều là hành vi phá hoại Pháp. Tất cả các đệ tử chân tu cần nhận thức thật rõ ràng về vấn đề này. Nếu có ai lấy danh nghĩa đệ tử Đại Pháp để thu tiền, thì mọi người đều cần có trách nhiệm vạch mặt và ngăn chặn hành vi phá hoại này.

Ban biên tập Minh Huệ (www.minghui.org)
28-9-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/28/85299.html.

Dịch và đăng ngày 29-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share