Vô luận là đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc hay ở địa phương khác trên toàn thế giới, tất cả phương thức phản bức hại được sử dụng trong khi bị bức hại này đều phải chú ý cho an toàn của các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc. Hết thảy hành vi nào bất lợi cho an toàn của đệ tử Đại Pháp đều phải chấm dứt.

Lý Hồng Chí
31 tháng Năm, 2004
chỉnh sửa 8 tháng Mười, 2005  

Bài viết của đệ tử Đại Pháp: Hãy chấm dứt việc ghi danh các học viên

[MINH HUỆ 31-5-2004] Chiều muộn ngày 27-5 chúng tôi tới điểm tư liệu A ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, và thấy đang in “Thư kêu gọi của Đại liên minh Xét xử công khai Giang Trạch Dân yêu cầu cách chức và tước quyền nguyên thủ của Giang Trạch Dân”, thì mới biết điểm tư liệu A là vào ngày 23-5 đã nhận bản “thư kêu gọi” này từ điểm tư liệu B (cũng ở thành phố Cáp Nhĩ Tân) và bấy giờ cũng là lúc điểm tư liệu B đang in “thư kêu gọi” với số lượng lớn, để nhanh chóng chuyển đến tay các học viên. Học viên của điểm tư liệu A khi nhận bản “thư kêu gọi” thì cũng như các học viên của điểm tư liệu B – mặc dù đều biết rẳng Minh Huệ Net [Hoa ngữ] cũng như tất cả các website chính thức của Đại Pháp đều không có yêu cầu ấy – nhưng vẫn lầm tưởng rằng “thư kêu gọi” đó là để các đệ tử Đại Pháp ký tên, và hình dung rằng đó là một biện pháp hữu hiệu để diệt trừ tà ác và cứu độ chúng sinh. Vậy nên điểm tư liệu A đã in “thư kêu gọi” với số lượng lớn, thậm chí gửi chung “thư kêu gọi” đó cùng với Tuần báo Minh Huệ [Hoa ngữ] và một số tư liệu Đại Pháp khác đến tay các học viên; cách làm đó đã khiến không ít học viên lầm tưởng rằng đó là yêu cầu của Minh Huệ Net [Hoa ngữ].

Theo chúng tôi biết thì sự việc thu thập ghi danh này đã diễn ra tối thiểu 10 ngày nay ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tạo thành một làn sóng. Có nhiều học viên chủ động mang “thư kêu gọi” đi các nơi tìm học viên khác để yêu cầu ký tên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện của học viên, can nhiễu đến hoàn cảnh tu luyện của đệ tử Đại Pháp. Rất có khả năng đã lan sang địa phương khác.

Chiều muộn 27-5 khi chúng tôi tới điểm tư liệu A và thấy vấn đề đó, đã nghiêm túc chỉ ra rằng đây là một hành vi can nhiễu các đệ tử Đại Pháp. Các học viên điểm tư liệu A đã giật mình tỉnh ngộ, và muốn lập tức dừng ngay và làm thế nào để vãn hồi tổn thất. Nhưng việc này đã xảy ra một thời gian ở Cáp Nhĩ Tân rồi, đã thông qua các học viên đến rất nhiều điểm tư liệu (kể cả các điểm tư liệu cá nhân) và đến rất nhiều học viên rồi. Thậm chí một số học viên cho rằng ghi danh như vậy là hoàn toàn ‘phù hợp Đại Pháp’ nên đang tích cực làm. Tại tình huống này, dẫu chúng tôi đã tiếp cận điểm tư liệu A (rồi điểm tư liệu A có thể tiếp cận điểm tư liệu B) nhưng cũng không thể nào liên hệ được với tất cả những học viên nào đã nhận bản “thư kêu gọi” này (nếu có chăng là các học viên lại tự liên hệ với nhau, và phải mất một số ngày nữa).

Ngoài ra, khoảng gần nửa năm nay, một số điểm tư liệu có chế tác và phát tán một số bài do người thường viết. Nhưng những bài đó xét ra cũng là vạch trần vu khống của chế độ cầm quyền, tuy không có quan hệ trực tiếp với tiến trình Chính Pháp, nhưng cũng có thể khiến người thường lầm tưởng chúng ta tham gia chính trị. Mong các bạn đồng tu chú ý.

● ● ● ● ●

Ghi chú: (các ghi chú là của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).
Dịch từ nguyên bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2004/5/31/76073.html.
Dịch ngày 7-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share