Bình chú của Sư phụ: Thanh tỉnh

Đã là học viên, [nếu] chư vị không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, [thì] nhất định không còn là chuyện đơn giản. cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn.

Trải qua ma nạn này, vẫn có học viên chưa thanh tỉnh ra được, thì chư vị sẽ bỏ lỡ tất cả. Chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm, mới là đệ tử Đại Pháp đang chứng thực Pháp và tu luyện bản thân mình, [và] mới là đệ tử Đại Pháp chân chính.

Lý Hồng Chí
Ngày 8 tháng Năm, 2004

* * *

Bài của học viên: Nghiêm túc lấy Pháp làm Thầy: Hãy tự giác huỷ bỏ các đĩa VCD có những điều không phải do Sư phụ chính thức cho lưu truyền

Bài của một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Cát Lâm

[Minh Huệ Net, 8-5-2004] Mấy hôm trước, từ Sơn Đông truyền tới chỗ tôi hai đĩa VCD. Một cái là đĩa VCD có Sư phụ giảng Pháp vào tiết Nguyên tiêu, và cái kia là về phỏng vấn Sư phụ của truyền hình Tân Đường Nhân. Có học viên đã xem nội dung [hai đĩa trên], và cũng có [học viên] chuẩn bị truyền nhau xem, thậm chí có học viên chủ định sao chép. Sau khi thấy có tình huống như vậy, tôi đã lên tra Minh Huệ Net (minghui.org) và tất cả các website khác của Đại Pháp, nhưng không tìm được nội dung của hai đĩa VCD này. Kính mong các bạn đồng tu tại nơi nào vẫn đang truyền nhau xem các đĩa VCD như vậy hãy vứt bỏ tâm chấp trước cá nhân, nghiêm túc lấy Pháp làm Thầy, triệt để ngăn chặn tất cả những gì truyền đến vùng của các bạn nhưng lại không phải là điều mà Sư phụ công bố trên website [chính thức của Đại Pháp], và lập tức tiêu huỷ [chúng] để đảm bảo Đại Pháp được lưu truyền thật chính xác. Tại đây chúng ta hãy cùng nhau ôn tập bài kinh văn của Sư phụ: “Vĩnh viễn nhớ kỹ

* * *

Vĩnh viễn nhớ kỹ

Gửi Học hội Đại Pháp:

Tôi đề nghị tất cả các đệ tử hãy lập tức huỷ bỏ những gì tự mình đang lưu truyền nhưng không phải do tôi công bố; ví dụ: những lời giảng nói của tôi được truyền ra từ Thừa Đức, những gì mà học viên tại Bắc Kinh nói về công năng, những lời giảng nói của trạm trưởng Đại Liên và chuyện sơn động của trạm trưởng Quý Châu, cùng với những lời giảng nói khác, những lời giảng nói của người phụ trách các nơi cũng như những gì mà học viên đã nói sau khi gặp tôi, còn có cả lời giảng nói của người phụ trách Tổng hội Đại Pháp, v.v., kể cả những lời giảng của tôi do [học viên] tự ý soạn chép, thu âm, thu hình [mà không qua tôi duyệt] v.v., tất cả những thứ ấy đều phải tiêu huỷ toàn bộ, không được lưu lại vì bất kể cớ gì. Thế nào là ‘duy hộ Đại Pháp’; đây là một lần duy hộ Đại Pháp triệt để nhất, [cũng] là nhận định xem đệ tử có thể chiểu theo lời của tôi nói mà hành xử hay không và có phải là đệ tử của tôi hay không! Tôi nhắc lại với mọi người rằng, Pháp do Phật Thích Ca Mâu Ni giảng cũng từng bị phá hoại như thế này, đó là bài học giáo huấn của lịch sử. Từ nay trở đi bất kể ai cũng không được [tự ý] thu âm thu hình các lời giảng nói của bất kể người phụ trách địa phương nào cũng như của đệ tử nào, càng không được soạn [chúng] thành bài viết hoặc truyền nhau xem. Đây không phải là vấn đề của cá nhân ai, cũng không phải định phê bình một cá nhân nào, mà là tu chỉnh Đại Pháp. Trừ những [bài] của học viên Đại Pháp trong hội giao lưu học Pháp và các hoạt động do Tổng hội đồng ý, hãy nhớ kỹ rằng, tất cả những gì lưu truyền trong Đại Pháp mà không phải là điều của Đại Pháp thì đều là phá hoại Đại Pháp!

Lý Hồng Chí
Ngày 18 tháng Sáu, 1997

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/8/74113.html.

Dịch ngày 10-5-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

▪ duy hộ: duy trì bảo hộ, bảo đảm.

Share