Tư tưởng bài văn này thật sáng sủa, nhận thức về Chính Pháp của Sư phụ và chứng thực Pháp của các đệ tử Đại Pháp thật vô cùng minh xác. Nếu như các đệ tử Đại Pháp đều lý trí, đầu não thanh tỉnh, ‘chính niệm chính hành’ trong chứng thực Pháp được như thế này, thì bức hại đã không tồn tại, tà ác cũng không còn khe hở nào để len vào. Tôi không quan trọng bài này là do ai viết; miễn là những gì phản ánh ở đó có lực chứng thực Pháp tốt cho học viên, thì tôi khích lệ; thậm chí là người phản đối [chúng ta] cũng không sao. Vì được cứu độ là tất cả những chúng sinh; khi bức hại chưa kết thúc, đường tu luyện của học viên Đại Pháp chưa đi hết, thì đó vẫn là cơ hội, là hy vọng của người ta.

Lý Hồng Chí
29 tháng Tám, 2003
hiệu đính 8 tháng Mười, 2005

*      *      *

Bài của đệ tử: Ngợi ca Sư phụ và Đại Pháp

Bài của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-8-2003] Đây là một đôi điều thể hội [của tôi] tại tu luyện trong Chính Pháp và học những bài giảng Pháp của Sư phụ, [viết ra] trao đổi với mọi người.

Các sinh mệnh trong cựu vũ trụ là đã ở thời kỳ hoại-diệt nhưng vẫn có Phật tính; nhưng đến khi đại khung giải thể thì bất kể sinh mệnh nào trong đó cũng không thể đào thoát; đây chính là kiếp nạn mà [các sinh mệnh đó muốn] thoát khỏi. Như vậy đối với Phật tính của sinh mệnh trong cựu vũ trụ mà nói, thì không thể có hy vọng kéo dài thêm nữa những gì mà sinh mệnh tự ngã đó mang theo. Nhưng Sư phụ đã đến, mang theo Pháp tối nguyên thuỷ và viên dung, tiến nhập vào [vũ trụ] ngay trong quá trình lịch sử vũ trụ ở thời kỳ hiện nay đã cận kề giải thể. Điều ấy kết thành vận mệnh của toàn bộ sinh mệnh trong cựu vũ trụ, và là căn cứ toàn thể để các sinh mệnh bước sang vũ trụ hoàn toàn mới. Chính Sư phụ là đã mang đến hy vọng sống cho các sinh mệnh trong cựu vũ trụ; chính Sư phụ là đã ban tặng khả năng cho các sinh mệnh trong cựu vũ trụ tiến nhập sang một tương lai vốn không có quan hệ gì với lịch sử của bản thân mình.

Tuy nhiên, từ một niệm dấy động, thì hồng nguyện lớn mà Sư phụ thể hiện tại cựu vũ trụ, [cũng như] Pháp vũ trụ hoàn toàn mới mà Sư phụ mang tới, lại được các sinh mệnh trong cựu vũ trụ lý giải rằng đó là một sự việc [nội] trong cựu vũ trụ, lý giải rằng đó là nội hàm được chứng ngộ [nội] trong cựu vũ trụ, nhìn nhận Sư phụ là một sinh mệnh ở trong cựu vũ trụ. Như vậy các sinh mệnh trong cựu vũ trụ cũng như cái thế lực được hình thành trong cựu vũ trụ đã lấy trí huệ và tư duy nhỏ hẹp vốn đã biến dị của mình mà đo lường Sư phụ và Đại Pháp, [do vậy] từ đầu chí cuối vẫn luôn dàn xếp không đúng đắn quan hệ với Sư phụ, Chính Pháp, Đại Pháp và người tu luyện; thậm chí còn [muốn] thao túng Sư phụ, cản trở nghiêm trọng đến Chính Pháp, muốn thêm vào Đại Pháp hoàn toàn mới này những gì mà chúng muốn được. Đối diện với Đại Pháp uy nghiêm và uy đức vô hạn này, thì những điều ấy trở thành sự lựa chọn là bỏ mất đi tương lai của các sinh mệnh đó, và là hình thức tiến hành đào thải tự bản thân mình.

Thế lực cựu vũ trụ đã chiểu theo [Pháp] lý và quan niệm đã bại hoại trong thời kỳ hoại-diệt này của vũ trụ mà cưỡng chế thêm vào hết thảy những gì cho Sư phụ, Chính Pháp, Đại Pháp và người tu luyện, tạo thành đại nạn to lớn cho các sinh mệnh trong cựu vũ trụ; [điều ấy] là tạo nên khảo nghiệm nghiêm ngặt [xét xem] chúng sinh trong vũ trụ này có thể bước sang tương lai hay không, [xét xem] người tu luyện Đại Pháp hôm nay bước sang tương lai như thế nào. Đối với người tu luyện Đại Pháp hiện nay, thì hiểu về Sư phụ như thế nào, nhận thức Đại Pháp [ra sao], thật sự thành tín vào Sư phụ như thế nào, kiên định vào Đại Pháp [đến đâu], là vấn đề cực kỳ khắt khe, phức tạp nhưng rất nghiêm túc. Bởi vì Sư phụ và Pháp của vũ trụ hoàn toàn mới là không có quan hệ gì với cựu vũ trụ và các sinh mệnh trong cựu vũ trụ. Nên cũng nói, hết thảy những gì thế lực cựu vũ trụ, hết thảy những gì cưỡng chế thêm vào cho Sư phụ và Đại Pháp, đều là [những gì] nội trong phạm vi của chúng, đều không thể thành lập trên thực tế và trên gốc rễ, đều không được Sư phụ thừa nhận; tôi thiết nghĩ rằng, sự bất thừa nhận ấy cũng thể hiện ngay trong thệ ước mà các đệ tử Đại Pháp đã ký kết với Sư phụ tại lịch sử, cũng thể hiện trong sứ mệnh cứu độ chúng sinh của các đệ tử Đại Pháp cần [thực thi] hôm nay. Chúng ta không thể mê mờ trong hết thảy những điều vốn cưỡng chế thêm vào nhưng sẽ sớm kết thúc ấy.

cựu thế lực chiểu theo [Pháp] lý và quan niệm đã bại hoại của cựu vũ trụ, cưỡng chế thêm vào và [để] thao túng Sư phụ cũng như người tu luyện Đại Pháp cũng có thể hiện trong cựu vũ trụ này; chẳng hạn như khi giảng Pháp Sư phụ đã nói về việc lợi dụng công của Sư phụ để diễn hoá ra hình tượng của Sư phụ, can nhiễu người tu luyện, thậm chí còn mượn lấy thân xác thịt bề mặt của Sư phụ để hình thành can nhiễu. Ví dụ như cựu thế lực an bài Thích Ca Mâu Ni và Sư phụ cùng ngày sinh nhật, để rồi trong cuộc bức hại mà nhân vì “cải chính ngày sinh” mà mê hoặc, mà đầu độc chúng dân thế gian cũng như các chúng sinh. Trong những người tu luyện cựu thế lực đã an bài rằng có học viên “viên mãn” thông qua hình thức nghiệp bệnh. Chúng cho rằng: ‘Pháp to lớn nhường ấy, liên quan đến an toàn của vũ trụ tương lai, thì đối với người tu luyện phải có những khảo nghiệm và sàng lọc thật nghiêm khắc, sao cho những người tu luyện hôm nay khi đối mặt với “sự thật” khắc nghiệt liệu có kiên định vào tu luyện không, có bất hoài nghi không, có bất từ bỏ [tu luyện] không’. Chúng thậm chí còn an bài ra cái nạn lớn “tự thiêu” thật tà độc, để từ đó có hình thức đào thải những sinh mệnh nào trong vũ trụ mà chúng muốn đào thải. Kể cả hình thức tà ác của các “lớp chuyển hoá” với những việc như cưỡng bức học viên viết những thứ như “bản quyết tâm ly khai”, “bản hối hận”, v.v chỉ có mục đích là để người tu luyện bị rớt xuống, hay bị huỷ hại chỉ trong một sớm. Những sự việc như thế trong an bài của cựu thế lực là rất cụ thể và tinh vi, với kết quả là trong Chính Pháp chúng không chỉ huỷ diệt người tu luyện và đào thải học viên, mà còn đồng thời thực thi tuyệt diệt đối với bản thân chúng.

Điều trung tâm trong nhận thức [của tôi], là Sư phụ và Đại Pháp – mà ngôn ngữ của cựu vũ trụ vốn không xứng để nói về cũng như để ca tụng – hoàn toàn không có quan hệ gì đối với cựu vũ trụ, đối với sinh mệnh trong vũ trụ, đối với quan niệm và an bài của cựu thế lực. Thế lực cựu vũ trụ đang ở trong phạm vi mà chúng có thể động đến mà cưỡng chế lên Sư phụ và Đại Pháp những quan niệm cũ đã bại hoại của chúng; những biểu hiện này khi được các chúng sinh trong phạm vi ấy nhìn thấy thì quả hết sức “rất thật”. Nhưng chúng tuyệt đối không phải là bản nguyện của Sư phụ hay thể hiện chân thực, cũng không phải là hình tượng chân thực của Đại Pháp. Mà đó là cựu thế lực trong khi lựa chọn đào thải bản thân đã tạo thành các giả tượng cho các chúng sinh ở vũ trụ nội trong phạm vi ấy. Tại thế gian, thì những giả tượng đó có thể hiện ở vô số những vu khống tà độc; thậm chí còn thể hiện qua những tình trạng của người tu luyện và học viên với những thể hiện rất “thực tế”, thậm chí còn dám động đến Sư phụ. Con người thế gian tưởng đó là thật, cũng có nhiều người tu luyện tin đó là thật; nhưng những chúng sinh bị che mờ ấy không thể thật sự biết được chân tượng; những “biểu hiện, thực tế rất thật” ấy chính là biểu diễn mà cựu thế lực tiến hành trong thời đào thải tự mình, và cũng là khảo nghiệm khắt khe về vận mệnh tiền đồ của các chúng sinh và người tu luyện. Những biểu hiện tạo thành từ những gì cưỡng chế thêm lên Sư phụ, Đại Pháp, và người tu luyện, thảy đều sẽ kết thúc theo sự kết thúc của cựu thế lực. Nhưng chính là trong quá trình ấy, các đệ tử Đại Pháp đang làm tròn thệ ước của mình, hoàn thành sứ mệnh lịch sử vĩ đại của mình. Khi vũ trụ hoàn toàn mới kia triển hiện ra hoàn toàn, thì chúng sinh trong đó đều triệt để thoát khỏi trạng thái bị che mờ do cựu thế lực tạo nên, và chứng kiến được hồng nguyện vĩ đại và ‘Phật ân hạo đãng’ của Sư phụ; các chúng sinh sẽ kính ngưỡng vô hạn và cảm kích không thốt nên lời, lấy những vinh diệu cao quý tột bậc nhất quy hướng về Sư tôn, Phật Chủ, Sư phụ, [người] đã giao phó hết thảy những gì hoàn toàn mới cho chúng sinh; những sinh mệnh chúng ta trong vũ trụ hoàn toàn mới sẽ không thể có lời nào biểu đạt và ngợi ca được, ngay cả bằng ngôn ngữ của vũ trụ hoàn toàn mới.

Hiện nay khi mà những biểu hiện cuối cùng của cựu vũ trụ đang mau chóng qua đi, thì đối với con người thế gian, và nhất là nhiều người tu luyện còn đang bị hết thảy giả tượng do cựu thế lực tạo ra làm mê hoặc, cần phải lý trí và thanh tỉnh hơn nữa. “Quyết tâm ly khai” Đại Pháp, bất kính đối với Sư phụ và Đại Pháp, phủ định Chính Pháp và chứng thực Pháp, bất luận là dùng những ngôn từ hoa mỹ đến đâu hay lý do giảo biện thế nào, thì đều là sai; ngay cả dùng [đạo] lý của cựu vũ trụ mà xét cũng thấy là sai hoàn toàn; đều chính là tổn thất rành rành của chính bản thân sinh mệnh của mình. Những vu khống “rất thật” cũng như “thực tế” mà thế lực cựu vũ trụ tạo nên, thảy đều không thể là lý do để hoài nghi cho những người tu luyện vĩ đại chân chính đối với Sư phụ và Đại Pháp; nếu như đúng vì thế mà bản thân vì tà ngộ mà ly khai, thì bộ phận đã ly khai ấy sẽ chắc chắn thuận theo sự giải thể của cựu vũ trụ mà kết thúc. Nếu như trong tương lai vốn được Pháp vĩ đại nhất tạo thành ấy, mà bộ phận sinh mệnh những người tà ngộ cũng vẫn có thể tồn tại, thì tổn thất tạo thành do không có trách nhiệm đối với bản thân mình sẽ là không thể vãn hồi. Những người tà ngộ ấy, không thể lấy lý do là cựu thế lực cưỡng chế thêm lên bản thân mà biện minh cho mình, cũng không được vì thuận theo nhiều người mà giáng hạ tiêu chuẩn của vũ trụ mới, lại càng không được xuất phát từ tâm tật đố mà “lôi xuống theo” cả những học viên kiên định. Tương lai tốt đẹp của sinh mệnh không hề tồn tại trong tưởng tượng của tự ngã hay theo sự thiết kế của tự ngã. Tiến trình Chính Pháp đã không còn nhiều thời gian nữa; kết quả thật sự trong tương lai như thế nào là quyết định từ những gì của bản thân mình hôm nay. Hãy hồi tưởng xem bản thân mình có thệ nguyện trong lịch sử hay không, hãy nhận thức cho rõ sứ mệnh lịch sử của các đệ tử Đại Pháp hiện nay. Hãy biết trân quý phần còn lại của cơ duyên hiếm có này!

• • • • •

Ghi chú: (của người dịch, không phải chính văn, chỉ để tham khảo)

Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2003/8/29/56442.html;
Có tham khảo bản tiếng Anh: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/8/30/39707.html.

Dịch ngày 9-2-2003, hiệu chỉnh ngày 8-1-2008; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Phật ân hạo đãng: ân điển của Phật rộng khắp to lớn mênh mang.
tà ngộ: ngộ theo đường tà, bị mê hoặc theo giả tượng do tà ác bày đặt nên; thông thường là chỉ những học viên đầu óc không tỉnh táo đã bước sang phía tà ác.
chính niệm chính hành: niệm chân chính hành xử chân chính, đúng đắn.

Share