Bài viết của Changle và Li Ling

[MINH HUỆ 26-02-2008] Cuộc bão tuyết chưa từng thấy tại miền Nam Trung Quốc đã làm thiệt hại nặng nề người dân trong vùng. Tai nạn đã làm cho dân chúng nhìn ra lý do sâu xa của sự đau khổ của họ. Trong lúc bão tuyết, một vị bô lão 82 tuổi đi đến 28 thành thị và làng mạc và khuyên được 527 người rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên hệ của nó. Sau rất nhiều khó khăn, danh sách của những người mà rút khỏi ĐCSTQ được chuyển đến Trung tâm Dịch vụ Thế giới cho sự thoái ĐCSTQ.

Một người đàn bà nói với các ký giả rằng bà có một danh sách với tên của 527 người mà đồng ý rút khỏi ĐCSTQ và/hoặc các tổ chức liên hệ của nó và danh sách này được đưa cho bà bởi một vị bô lão 82 tuổi. Người đàn ông này nhờ bà gửi danh sách đó đến Trung tâm Dịch vụ Thoái Đảng ở ngoại quốc. Sau khi chép xuống bản danh sách các tên dài, người ký giả cuối cùng được cơ hội phỏng vấn chính vị bô lão đó.

Ông nói với vị ký giả, “Tôi sống ở một vùng núi cao nơi mà có nhiều người thuộc thiểu số dân tộc sống tập trung. Cuộc bão tuyết đã làm cho điện lực và nước bị cắt. Dân làng hiện nay đối diện với sự thiếu lương thực nữa. Nhiều người lớn tuổi bị lạnh đến chết. Nhiều thú vật của nông trại như là heo con, cừu, gà, và vịt đang bị chết vì cái lạnh nặng nề.”

Khi được hỏi xem các viên chức địa phương có đến giúp không, thì vi bô lão trả lời một cách giận dữ, “Không có sự giúp đỡ tai nạn gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy. Tất cả các viên chức tham nhũng chỉ cướp đi đất đai của chúng tôi. Họ không lo gì cho dân chúng. Giúp đỡ tai nạn gì? Nếu có sự giúp đỡ gì, thì các viên chức tham nhũng đó sẽ lấy nó trước đi. Dân chúng thường không nhận được gì cả.”

Vị bô lão cũng nói, “Tôi biết khoảng 500 đến 600 người già đã chết vì trời lạnh. Không ai kể gì đến sống chết của người dân thường. Các viên chức đó là thối nát, và dân chúng ghét họ. Hôm nay chẳng hạn, hơn 20 viên chức đến làng chúng tôi và muốn lấy đi đất đai của chúng tôi. Họ cãi nhau với dân làng và gần đi đến đánh nhau.”

Ông nói, “Tôi biết về rút khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc trước đây. Tôi để ra một tháng đi khắp 28 thành thị và làng gần đây. Tôi nói với dân làng về rút khỏi ĐCSTQ và/hoặc các tổ chức liên hệ của nó. Phần nhiều dân làng là người dân thiểu số. Họ hiểu và tất cả đều ghét ĐCSTQ. Họ rất ủng hộ và muốn ký tên vào khi họ nghe rằng tôi sẽ giúp họ rút khỏi ĐCSTQ. Tôi có được 527 chữ ký tên.”

Ông nói, “Một số dân làng nói với tôi rằng điều mà tôi làm là rất nguy hiểm. Tôi nói, ‘Tôi không sợ. Tôi đã 82 tuổi rồi và không còn sống được bao lâu. Tôi không sợ gì cả.’ ĐCSTQ đã làm cho đời sống chúng tôi khổ sở như vậy. Tôi sẽ tiếp tục làm điều mà tôi có thể. Khi nào tôi còn sức lực, tôi sẽ giúp nhiều người hơn nữa thoái khỏi ĐCSTQ.”

 

Bản tiếng Hán: http://minghui.cc/mh/articles/2008/2/26/173149.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2008/3/8/95158.html)

Đăng ngày 19-03-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share