[MINH HUỆ 24-07-2007] Ngày thứ Sáu, 20 tháng Bảy 2007, các học viên Pháp Luân Công và các hoạt động viên nhân quyền tại Do Thái đã tổ chức một loạt các hoạt động đánh dấu tám năm bực hại tàn bạo dưới tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Cuộc phản đối được thực hiện trước Toà Đại sứ Trung Quốc tại Tel-Aviv. Các học viên trưng biểu ngữ, mang những hình ảnh kỷ niệm của các học viên đã bị chết trong cuộc bức hại, và trình bày các bài Công Pháp.


Biểu tình hoà bình trước Knesset (Quốc hội Do Thái)


Giải thích sự thật dưới phố


Tấm phướng viết “Đức tin nơi Chân Thiện Nhẫn đã bị khủng bố trong tám năm tại Trung Quốc”


Giải thích sự kiện cho người qua đường


Giải thích sự kiện cho người qua đường


Phản đối trước Toà đại sứ Trung Quốc tại Tel-Aviv


Bưng hình ảnh của một bạn đồng tu mà đã bị tra tấn đến chết bỡi ĐCSTQ


Michael Fuah, tổng giám đốc của tổ chức Manhigut Yehudit (Giới Lãnh đạo Do Thái) nói, “Công lý tinh thần sẽ thắngl.”

Một học viên Trung Quốc sống tại Do Thái nói với các nhân viên Toà đại sứ, “Chư vị làm việc trong toà đại sứ, chư vị cũng có vợ con, cha mẹ, bạn bè và hàng xóm. Chư vị đã thật sự có cố liên lạc để hiểu Pháp Luân Đại Pháp và các học viên của nó là gì không? Hãy để tôi nói với chư vị : Pháp Luân Đại Pháp là được hướng dẫn bởi nguyên lý cao cấp nhất của vũ trụ “Chân Thiện Nhẫn”. Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt đối với người khác, làm người không ích kỷ, và thăng tiến trình độ sức khoẻ và đạo đức tinh thần”.

Các hoạt động viên nhân quyền và những người có lương tâm có đến ủng hộ. Rabbi Uri Sharki từ Jerusalem nói với nhóm người tụ họp, “Chúng ta không nên giữ im lặng trong các tình trạng như vậy”, bất kể các quyền lợi tài chính hoặc chính trị.

Michael Fuah, tổng giám đốc của tổ chức Manhigut Yehudit (Giới lãnh đạo Do Thái) cũng đọc diễn văn nói rằng “Các nhà đại diện cho chế độ Trung Quốc phải bị lên án, ” và ông đòi hỏi ĐCSTQ mở cửa cho các cuộc điều tra quốc tế. “Công lý đạo đức sẽ thắng”, ông nói.

Một xướng ngôn viên cho tờ Đại Kỷ Nguyên Thời Báo Do Thái nói trong bài diễn văn của ông ta rằng Đại Kỷ Nguyên Thời Báo là tờ báo đầu tiên phơi bày các trại tập trung dùng để gặt nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Anh nói về sự kinh hoàng của ĐCSTQ, về các lời dối trá mà nó truyền bá trong mấy năm qua trên các kênh thông tin để vu khống Pháp Luân Công, và về cái sợ của người dân Trung Quốc mà có lương tâm để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công và như vậy chính họ đã trở thành nạn nhân của cuộc bức hại.

Ngày 19 tháng Bảy, các học viên Do Thái tổ chức biểu tình hoà bình tại Jerusalem tại 3 nơi cùng lúc – trước Văn phòng Tổng thống, trước Bộ Ngoại Giao, và trước Knesset (Quốc hội Do Thái). Vào cuối ngày, các học viên tổ chức một cuộc trình bày tại một công viên trung ương tại Jerusalem, trưng các biểu ngữ, phát truyền đơn, và giúp người ta ký tên bản thỉnh nguyện chống bức hại.

Một học viên nói, “Tôi thường làm sáng tỏ sự thật với từng người một, và nơi đây tôi đứng chung với nhiều học viên và các biểu ngữ to để đánh dấu tám năm bức hại. Quảng trường này tuy nhỏ, nhưng nó có sức mạnh của hợp đoàn, rất nhiều điều xảy ra cùng lúc, các xe tải, xe hơi đến từ khắp nơi. Tôi nhìn thấy các người lái xe và người qua đường ngừng lại, đọc chăm chú các tin tức, và bản tin chân chính được đưa thẳng vào con tim của người ta.”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/24/159463.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/25/88000.html

Đăng ngày 12-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share