[MINH HUỆ 15 – 07 – 2012] Ngày 10 tháng 07 năm 2012, tại Hạ viện Hoa Kỳ, Nghị sĩ Hoa Kỳ Sam Farr đến từ California đã ban hành tuyên bố dưới đây để công nhận Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC.

Hồ sơ Quốc hội 

Tố tụng và Tranh luận tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 112

Công nhận Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Washington DC ngày 10 tháng 07 năm 2012 

Hạ viện

Đại biểu Sam Farr đến từ California

Kính thưa Chủ tịch, tôi xin đứng dậy để hoan nghênh những người tham gia cuộc mít tinh và Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp năm 2012 ở Washington DC.

Tôi xin chia sẻ cam kết của Pháp Luân Công đối với tự do ngôn luận và biểu tình ôn hòa. Theo Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền, mỗi cá nhân đều có quyền tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng và tôn giáo. Và chúng ta cần phải làm mọi điều có thể để đảm bảo rằng công dân ở Mỹ và khắp nơi trên thế giới đều có thể tiếp cận các quyền cơ bản này.

Từ khi Pháp Luân Công được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, theo ước tính, nó đã thu hút hàng triệu người bởi các nguyên lý chỉ đạo Chân, Thiện và Nhẫn. Những nguyên lý này đang đặt nền móng cho một xã hội dân chủ. Tuy nhiên, việc những người giữ đức tin vào Pháp Luân Công bị bức hại và tra tấn đã trở thành một trò hề nhạo báng trong lúc chúng ta  đánh dấu hơn 60 năm thông qua Tuyên ngôn Toàn cầu về Nhân quyền. Tôi mong đến ngày các học viên Pháp Luân Công có thể tự do bày tỏ đức tin của họ mà không sợ bị trả thù.

Kính thưa Chủ tịch, hòa bình và công lý không chỉ là những giá trị, mà còn là kêu gọi hành động mà chúng ta cần thực hiện mỗi ngày. Tôi sẽ tiếp tục hành động ở đây, tại Quốc hội, để thúc đẩy hòa bình cho tất cả các cộng đồng bị đàn áp và làm việc vì một thế giới công bằng hơn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/7/15/美国会议员法尔表彰法轮大法修炼心得交流会-260261.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/7/20/134506.html

Đăng ngày: 23-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share