[MINH HUỆ 09-08-2012 ] Nhân dịp kỷ niệm năm thứ 13 cuộc phản kháng ôn hòa của các học viên Pháp Luân Công chống lại cuộc đàn áp của ĐCSTQ, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Michael Bennet đã viết lá thư dưới đây bày tỏ sự đoàn kết với những nỗ lực thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp Colorado để    .

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Michael Bennet từ Colorado

Gửi những người tham dự lễ Mít tinh Pháp Luân Đại Pháp:

Cảm ơn các bạn về lời mời tham dự lễ mít tinh nhằm chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Mặc dù tôi không thể có mặt ở đây ngày hôm nay, tôi ủng hộ những nỗ lực của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Colorado nhằm thúc đẩy nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, như quyền tự do tôn giáo.

Cũng giống như các bạn, tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng người dân ở khắp mọi nơi trong thế giới nên được phép tự do thực hành tôn giáo mà không phải lo sợ bị đàn áp. Bất cứ khi nào có thể, Hoa Kỳ nên thúc đẩy các chính sách ủng hộ khoan dung tại các quốc gia khác. Tra tấn và bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một thảm kịch. Những cống hiến của các bạn cho  tự do tôn giáo đảm bảo rằng những ai đang tiếp tục bị đàn áp không bị lãng quên.

Cảm ơn sự cống hiến của các bạn nhằm chấm dứt cuộc đàn áp tôn giáo tại Trung Quốc.

Trân trọng,

Michael F. Bennet

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/9/美国会议员拜尼特-对法轮功学员的迫害是个悲剧-261373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/8/13/134926.html

Đăng ngày: 23-8-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share