[MINH HUỆ 01-05-2012] Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra công chúng sắp tới. Ông Don Davies, nghị sỹ Quốc hội ở Vancouver Kingsway, Canada, đã viết thư cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương để gửi lời chúc mừng chân thành của mình và bày tỏ sự tôn trọng sâu sắc đối với  môn tập cá nhân về đức tin, tín ngưỡng, và lương tâm. Dưới đây là nội dung bức thư.

Nghị sỹ quốc hội Don Davies
Vancouver Kingsway

Tháng 04 năm 2012

Kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp

Các bạn thân mến,

Tôi xin được gửi những lời chúc mừng chân thành, chúc cho một lễ kỷ niệm 20 năm thật vui vẻ tới tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi tôn trọng sâu sắc môn tập cá nhân về đức tin, tín ngưỡng, và lương tâm, và tôi hết sức ủng hộ tất cả những quyền  tụ họp ôn hòa và biểu đạt dân chủ của người dân

Tôi cũng xin bày tỏ sự cảm kích  của cộng đồng chúng tôi trước sự cống hiến để thúc đẩy những nguyên lý vũ trụ về Chân, Thiện, và Nhẫn của các bạn.

Tôi vô cùng cảm kích tất cả những người đang tích cực  tăng cường vai trò của tính đa dạng trên khắp đất nước chúng tôi. Thay mặt cho các cử tri của tôi, tôi cảm ơn các bạn vì những đóng góp lâu dài của các bạn để làm phong phú nền văn hóa của chúng tôi và quốc gia chúng tôi.

Trân trọng
Nghị sỹ Quốc hội Don Davies

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/1/加国会议员-对你们坚守信仰和良知表示敬意-256535.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/5/3/133051.html

Đăng ngày 10-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Đăng ngày xx-xx-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share