[MINH HUỆ 4-11-2007] Từ ngày 20, tháng 7, năm 1999 đến nay, các Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Huyện Vĩnh Ninh, Vùng Tự trị Ninh Hạ, đã bị các tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc bách hại. Nhiều người bị tù và bị khủng bố. Một số trường hợp cụ thể được liệt kê dưới đây:

Ông Khang Đào, 33 tuổi, là thầy giáo của Trường Trung học Tăng Cang, Huyện Vĩnh Ninh. Tháng 8 năm 200, Ông bị bắt giam hơn 20 ngày tại Nhà tù Huyện Vĩnh Ninh. Tháng 10 năm 2000, Ông đi Bắc Kinh để đòi lại công bằng cho Pháp Luân Đại Pháp thì bị kết án 3 năm rưỡi tù. Tiếp đó, Ông bị khủng bố tại một nhà tù ở thành phố Ngân Xuyên và sau đó bị khủng bố tại Nhà tù Bình La. Tháng 7, năm 2005, Ông bị bắt lần nữa vì truyền các tài liệu nói rõ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp, và tháng 3 năm 2006, Ông bị kết án tù 6 năm. Hiện tại Ông bị giam cầm tại Nhà tù Bình La.

Tào Quế Lan, 57 tuổi, có chồng làm việc tại Phòng Lương thực Huyện Vĩnh Ninh. Tháng 10, năm 2000, Bà đi Bắc Kinh để đòi lại công bằng cho Pháp Luân Đại Pháp thì bị kết án 2 năm tù lao động cải tạo. Vào tháng 4 năm 2005, Bà bị bắt giam lần nữa vì phát tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Tháng 3, 2006, Bà bị kết án tù 4 năm. Hiện tại bị giam cầm tại Nhà tù Nữ thành phố Ngân Xuyên.

Chu Hải Yến, 33 tuổi, là cán bộ của Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ Môi trường Huyện Vĩnh Ninh. Tháng 10, 2000, Cô đi Bắc Kinh chứng thực Pháp, thì bị bắt đi cải tạo lao động. Vào ngày 4, tháng 2, 2002, Cô bị bắt giam 2 tuần. Năm 2005, khi Cô phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp thì bị bắt giam. Vào tháng 3 năm 2006, Cô bị kết án 3 năm rưỡi tù giam. Hiện tại, Cô đang bị giam cầm tại Nhà tù Nữ thành phố Ngân Xuyên.

Tô Khánh Linh, 39 tuổi, là cán bộ công chức thuộc Trấn Dương Hoà, Huyện Vĩnh Ninh. Tháng 7, 2000, Cô bị bắt giam 15 ngày tại Nhà giam thành phố Ngân Xuyên. Tháng 10, 2000, Cô phát tờ rơi về Pháp Luân Đại Pháp thì bị bắt và tù lao động cải tạo 3 năm rưỡi. Tháng 3, 2005. Cô bị tra tấn 20 ngày tại Trung tâm Tẩy não Ninh Hạ. Tháng 7, 2005, Cô bị kết án tù 3 năm. Hiện tại, đang bị giam cầm tại Nhà tù Nữ thành phố Ngân Xuyên.

Cụ Ông Diêu Thanh Hải, 63 tuổi, là cán bộ về hưu của Phòng Lâm nghiệp Huyện Vĩnh Ninh. Ngày 23, tháng 2, 2002, Ông bị bắt và bị tù lao động cải tạo 1 năm vì kiên định tín ngưỡng, và không phản bội đồng tu của mình. Vào ngày 15, tháng 3, 2004, Ông khi Ông đang nói rõ tình huống của Pháp Luân Đai Pháp cho một số người thì có người đã báo cảnh sát và bắt Ông. Ông bị giam cầm 1 tháng tại Nhà tù Huyện Vĩnh Ninh.

Cụ Ông Tô Học Nhân, 64 tuổi, nguyên là Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng Huyện Vĩnh Ninh. Là người kiên định học Pháp luyện Công, ngày 4 tháng 2, 2002, Ông bị bắt và giam cầm tại Nhà tù Huyện Vĩnh Ninh hơn 20 ngày vì cảnh sát đã phi pháp lục soát nhà cửa và tìm thấy sách và tài liệu Pháp Luân Đại Pháp ở trong nhà Ông.

Cụ Bà Trần Thục Huệ, 67 tuổi, trước đây là cán bộ công chức của Văn phòng Dược Khải Nguyên, Huyện Vĩnh Ninh. Ngày 4, tháng 2, 2002, Bà bị bắt và giam cầm 4 ngày. Sau đó, Bà bị phi pháp kết án 2 năm tù treo.

Cụ Ông Nhâm Xuân Điền, 72 tuổi, là cán bộ về hưu thuộc Ngân hàng Nông nghiệp Vĩnh Ninh. Vào ngày 4, tháng 2, 2002, Ông bị bắt và bị giam cầm 2 tháng. Sau đó bị kết án 3 năm tù treo.

Ông Ngô Thượng Thành, 36 tuổi, là công nhân của Nhà máy Thuỷ tinh Huyện Vĩnh Ninh. Vào tháng 10 năm 2000. Ông đi Bắc Kinh để đòi lại công lý cho Pháp Luân Công thì bị kết án tù 3 năm. Khi Ông phủ nhận hiệp tác, Ông bị kéo dài giam cầm thêm 3 tháng.

Ông Lý Chí Minh, 35 tuổi, là công nhân của Công ty Xăng dầu Huyện Vĩnh Ninh. Vào tháng 10, 2000, Ông đi Bắc Kinh để đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp thì bắt và kết án tù 3 năm. Ông bị giam cầm và bị tra tấn khủng bố tại nhiều nơi, bao gồm thành phố Ngân Xuyên, Bình La, Thái Tây, và Ngô Trung.

Ông Nam Vĩnh Sinh, 42 tuổi, là cán bộ của Phòng Hành chính Dân sự Huyện Vĩnh Ninh. Ông luyện tập Pháp Luân Công và bị bắt vào ngày 25, tháng 3, 2005, bị đưa đến Trung tâm Tẩy não Ninh Hạ để tra tấn suốt 1 tháng. Vào ngày 4, tháng 6, 2007, Đội Quốc An Huyện Ninh Hạ đã bắt và giam cầm Ông vài ngày ở Nhà tù Huyện Vĩnh Ninh.

Cụ Ông Vương Thế Hoà, 60 tuổi, là cán bộ của Phòng Lương thực Huyện Vĩnh Ninh. Vào tháng 10, 2000, Ông đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình cho công bằng của Pháp Luân Đại Pháp thì bị bắt và giam cầm tại Nhà tù Huyện Vĩnh Ninh suốt hơn 8 tháng.

Thôi Vĩ, 36 tuổi, cán bộ Ngân hàng Nhân dân Huyện Vĩnh Ninh. Đi Bắc Kinh thỉnh nguyện hoà bình vào tháng 10, 2002, bị bắt và bị tù 1 năm rưỡi. Tháng 9 năm 2005, Cô bị giam cầm tại trại tẩy não 1 tháng. Vào ngày 8, tháng 10, 2005, Cô bị bắt vì có ai đó đã theo dõi và báo cáo về Cô. Cảnh sát đã làm bằng chứng giả để nói rằng việc Cô viết thư nói sự thật về Pháp Luân Công là đúng sự thật. Tháng 10 năm 2005, Cô bị giam cầm tại Nhà tù thành phố Ngân Xuyên và bị kết án tù 1 năm lao động cải tạo.

Vương Hồng Tiên, 46 tuổi, là công nhân của Nhà máy Dầu Huyện Vĩnh Ninh. Tháng 10, 2000, Bà đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện hoà bình, Bà bị bắt giam hơn 2 tháng. Tháng 4, 2002, Bà bị kết án 2 năm tù lao động cải tạo.

Mã Tiểu Phượng, 43 tuổi, làm việc cho Nhà máy Pha Lê Huyện Vĩnh Ninh. Tháng 10, 2000, Bà đi Bắc Kinh tham gia thỉnh nguyện hoà bình, Bà bị bắt và bị kết án tù 3 năm lao động cải tạo trại Trại Lao động Cải tạo Thanh thiếu niên.

Trần Ba, 53 tuổi, từng làm việc cho Công ty Kinh doanh Phần cứng Huyện Vĩnh Ninh. Vào ngày 12, tháng 3, 2002, Bà bị bắt và giam tù tại Nhà tù thành phố Vĩnh Ninh 36 ngày.

Anh Ngũ Tân Các, 38 tuổi, làm việc cho Cty Điện ảnh Huyện Vĩnh Ninh. Vào tháng 10, 2004, Anh bị một năm tù lao động cải tạo vì bị báo là in ấn các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Cụ bà Khuất Chính Liên, 62 tuổi, là Hiệu trưởng của Trường mẫu giáo số II Huyện Vĩnh Ninh. Bà rất kiên định học Pháp và luyện Công. Bà bị bắt giam 3 ngày tại Trại giam Huyện Vĩnh Ninh vì cảnh sát lục soát trái phép nhà Bà và tìm thấy một số tài liệu và sách Pháp Luân Đại Pháp.

Cụ Ông Dương Chiêm Lâm, 72 tuổi, trước đây là Trưởng Phòng Lâm nghiệp Huyện Vĩnh Ninh. Vào ngày 14, tháng 2, 2002, Ông bị bắt và bị giam cầm 18 ngày.

Tiêu Yến Chi, 39 tuổi, làm nghề nông tại thôn Hứa Vượng, làng Thắng Lợi, Huyện Vĩnh Ninh. Vào ngày 8, tháng 9, 2003, Cô bị bắt và bị giam 2 tuần. Vào ngày 18, tháng 2, 2004, Cô bị bắt và giam cầm tại Trung tâm Tẩy não Ninh Hạ 64 ngày.

Châu Thuý Phương, 49 tuổi, làm nghề nông tại thôn Hứa Vượng, làng Thắng Lợi, Huyện Vĩnh Ninh. Vào ngày 25, tháng 3, 2002, Bà bị bắt và giam cầm 7 ngày.

Ngày 3, tháng 10, 2007

 

Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2007/11/4/165887.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/11/20/91483.html

Đăng ngày 7-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share