[MINH HUỆ 24 – 05 – 2012] Ngày 13 tháng 5 năm 2012 đánh dấu 20 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu ra cho công chúng và ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới thứ 13. Nhân  sự kiện đặc biệt này, Thượng Viện bang New Jersey và Đại Hội Đồng bang đã ban hành một Nghị quyết chung nhấn mạnh tầm quan trọng của ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, ngày 13 tháng 5, năm 2012, trong Tháng Pháp Luân Đại Pháp của New Jersey, và ghi nhận công lao của người sáng lập, Sư Phụ Lý Hồng Chí.

Tiểu bang New Jersey

Thượng viện và Đại hội đồng

Tòa nhà Nghị viện, Trenton, N. J.

Nghị Quyết Chung

Bởi Thượng nghị sĩ Bataman, Ủy viên hội đồng lập pháp Ciattarelli và Simon

Xét rằng, các thành viên của Thượng viện và Đại hội đồng Bang New Jersey nhận thấy rằng Ngày Pháp Luân Đại Pháp sẽ diễn ra trong Công Viên của Bang vào ngày 13 tháng 5 năm 2012, trong Tháng Pháp Luân Đại Pháp New Jersey;

Xét rằng, tháng Pháp Luân Đại Pháp New Jersey năm 2012 là thời điểm thích hợp để tiến hành những hoạt động kỷ niệm 20 năm ngày Sư Phụ Lý Hồng Chí truyền Pháp lần đầu tiên tại Trường Xuân, Trung Quốc, và để ghi nhận sự tận tâm kiên định của Ông trong việc nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần, tâm trí và cuộc sống hạnh phúc cho người dân từ mọi tầng lớp xã hội, chủng tộc, tôn giáo, và

Xét rằng, sự kiện quan trọng này sẽ được đánh dấu bởi một buổi lễ đặc biệt và lễ kỷ niệm tại Công viên Buchmuller của Secaucus vào ngày 12 tháng 5 năm 2012, trong đó các học viên sẽ mở các lớp học miễn phí dạy các bài công pháp và bài thiền định; và biểu diễn ca múa nhạc và múa lân ; và

Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp đã đi vào cuộc sống của rất nhiều người dân New Jersey kể từ khi được giới thiệu ở Bang này vào năm 1996, và các cuộc hội thảo miễn phí đã được tổ chức trong toàn Bang: ở các thư viện, các trung tâm cộng đồng, các trại dưỡng lão, các trường đại học, triển lãm y tế, công viên, và Hiệp hội thanh niên cơ đốc;

Xét rằng, Nghị quyết này rất thích hợp và đúng đắn để ghi nhận tầm quan trọng của Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, ngày 13 tháng 5 năm 2012, trong Tháng Pháp Luân Đại Pháp New Jersey, và ghi nhận công lao của người sáng lập, Sư Phụ Lý Hồng Chí; do đó, bây giờ:

 

Nghị Quyết xin tuyên dương nhà tổ chức các sự kiến đầy ý nghĩa này; và

 

xin được quyết nghị thêm rằng, một bản sao có chứng thực hợp lệ của Nghị quyết này được ký bởi Chủ tịch Thượng viện và người phát ngôn Hội Đồng và được chứng thực bởi Thư ký Thượng viện và Thư Ký Hội Đồng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/24/新泽西州参众议员再发决议表彰法轮大法-258034.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/26/133630.html

Đăng ngày 30-5-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share