[MINH HUỆ 09 – 05 – 2012] Nhân kỷ niệm lần thứ 13 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Robert Menendez của New Jersey đã trình bày một tuyên cáo công nhận Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới và  gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới.

Tuyên cáo

Xét rằng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới sẽ được kỷ niệm vào ngày 13 tháng 05 năm 2012 và đánh dấu “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới” lần thứ 13 và kỷ niệm  hai mươi năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền; và

Xét rằng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tán dương Pháp Luân Công,  vốn được bắt đầu phổ truyền vào năm 1992 ở Trung Quốc bởi người sáng lập là sư phụ Lý Hồng Chí, và kể từ đó đã được tập luyện bởi hàng chục triệu người dân Trung Quốc; và

Xét rằng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới tôn vinh Sư phụ Lý Hồng Chí, là người đã biên soạn ra số tác phẩm lỗi lạc dành cho mọi người trên khắp thế giới, và đã bốn lần được đề cử giải Nobel hòa bình vì sự cống hiến cho những người khác của ông; và

Xét rằng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới là lần đầu tiên được giới thiệu tới đại học Rutgers vào năm 1996, và kể từ đó đã làm cảm động vô số công dân của New Jersey thông qua các cuộc hội thảo và lớp học miễn phí được tổ chức trên khắp bang trong các thư viện, các trung tâm cộng đồng, các trung tâm người cao tuổi, và các trường đại học khác; và

Xét rằng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới ca ngợi môn tập luyện tinh thần hòa bình Pháp Luân Đại Pháp vốn bắt nguồn từ những văn hóa truyền thống của Trung Quốc, bao gồm thiền định, năm bộ công pháp nhẹ nhàng, và một triết lý đạo đức với trọng tâm là các giá trị chân, thiện và nhẫn; và

Xét rằng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới đã được truyền rộng trên khắp Hoa Kỳ bởi những học viên tận tâm -những người  đã cống hiến vô lượng thời giờ cho cộng đồng bởi đã tổ chức các lớp học thiền miễn phí, các chương trình văn hóa Trung Quốc về  âm nhạc và vũ múa, và bởi đã tham gia vào các sự kiện địa phương.

Vì vậy, bản tuyên cáo này tuyên bố:

Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới

Tôi, Robert Menendez, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, thay mặt cho nhân dân bang New Jersey xin chúc mọi điều tốt lành cho lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới.

Robert Menendez

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ

Ngày viết: 13 tháng 05 năm 2012


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/9/新泽西州联邦参议员梅南德斯褒奖法轮大法-257029.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/11/133233.html

Đăng ngày: 15– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share