[MINH HUỆ 05 – 05 – 2012] Để tuyên dương Lễ kỷ niệm 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, ba nghị sĩ Quốc hội từ Vancouver, Canada, đã gửi thư chúc mừng tới Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì những đóng góp tích cực của họ cho xã hội.

Nghị sĩ Quốc hội Peter Julian: Các bạn đã chứng tỏ được lòng can đảm và dũng cảm không thể lay chuyển

Lời chúc mừng từ Peter Julian, Nghị sĩ Quốc hội

Chúc mừng lễ kỷ niệm hai mươi năm!

Kể từ khi được truyền ra công chúng cách đây 20 năm, các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những người ủng hộ đã đề cao tính hài hòa, nhẫn và thiện.

Theo nguyên lý vũ trụ Chân, Thiện và Nhẫn là một quyền con người và nền tảng của bất kỳ xã hội nào – bao gồm cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các bạn đã chứng minh được lòng dũng cảm và can đảm không thể lay chuyển và, trong khi đối mặt với nghịch cảnh, niềm tin của các bạn vững như bàn thạch.

Mong rằng các bạn sẽ có thêm nhiều năm đóng góp cho sự phát triển của chủ nghĩa đa văn hóa của Canada. Hãy tận hưởng sự kiện tốt đẹp này!

Peter Julian, Nghị sĩ Quốc hội

Nghị sĩ Quốc họi Fin Donnelly: Ngày kỷ niệm quan trọng này là một cơ hội để suy ngẫm về  các giá trị Chân, Thiện và Nhẫn

Ngày 13 tháng 05 năm 2012

Ngày hôm nay là ngày kỷ niệm lần 20 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Ngày kỷ niệm quan trọng này là một cơ hội để suy ngẫm về các giá trị Chân, Thiện và Nhẫn.

Fin Donnelly

Nghị sĩ Quốc hội

New Westminister-Conquitlam & Port Moody

Nghị sĩ Quốc hội Libby Davies: Cảm ơn các bạn vì đã kết nối mọi người một cách hòa bình và an hòa

Phật học hội Pháp Luân Đại Pháp Vancouver

Chúc mừng ngày kỷ niệm 20 năm của các bạn và kính chúc những điều tốt đẹp nhất cho một lễ kỷ niệm vui vẻ và cảm ơn các bạn vì đã kết nối mọi người một cách hòa bình và an hòa.

Chúc mừng tháng Pháp Luân Đại Pháp!

Tháng 05 năm 2012

Libby Davies

Nghị sĩ Quốc hội – Đông Vancouver


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/5/5/温哥华多位加国会议员贺大法弘传二十周年-256733.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2012/5/7/133124.html

Đăng ngày: 17– 5– 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share