Bài viết của một học viên tại Malaysia

[MINH HUỆ 24-07-2007] Ngày 22 tháng Bảy 2007, các học viên Pháp Luân Công tại Malaysia đã tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật ‘Chân Thiện Nhẫn’ tại Kuala Lumpur để phơi bày sự thật của cuộc bức hại.


Cuộc triển lãm


Làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công


Dân chúng ký tên để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công


Trình diễn Công Pháp


Học Công Pháp


Zhu Jiayue nói: “Tại sao Trung Cộng bức hại họ? Họ không có làm điều gì sai cả?”


“Thật là quá tàn bạo. Tôi không thể tin được là điều này hiện hữu trong thế kỷ thứ 21.”

Nhiều người được thu hút đến cuộc triển lãm. Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp và truyền đi các tài liệu giảng rõ sự thật. Nhiều thị dân bị chấn động bởi cuộc bức hại tàn bạo và ký tên để ủng hộ các học viên.

Một kỹ sư nói: “Các tác phẩm nghệ thuật thật tuyệt hảo và nội dung rất sâu sắc.” Ông nói lên sự ủng hộ của ông.

Một vị tại Indonesia đã đến cuộc triển lãm ba lần. Ông nghĩ rằng cuộc bức hại mà các tác phẩm hội hoạ diễn tả là xảy ra trong quá khứ. Ông vô cùng xúc động khi biết rằng cuộc bức hại đang xảy ra trong thế kỷ thứ 21. Ông nói rằng dân chúng Indonesia đã bị tra tấn bởi Đảng Cộng sản trước năm 1965, nhưng ông không biết rằng dân chúng Trung Quốc vẫn còn đang bị tra tấn bởi nó ngày nay.

Ba anh em từ Kuala Lumpur nhìn xem các tác phẩm nghệ thuật. Họ hỏi: “Tại sao Trung Cộng bức hại những người tốt lành này? Họ không có làm gì sai cả. Cuộc bức hại thật là đẫm máu. Chúng ta phải ngưng nó.”

Một người đàn ông từ Ấn độ nói lên sự quan tâm của ông để học các bài công pháp. Ông thích tác phẩm, “Tinh Liên.” Ông nói người nghệ sĩ này phải đã đạt đến một cõi giới rất cao trong thiền định, vì ông có thể cảm được nguồn năng lực trong sạch của nó.

Nhiều người khen tặng sự can đảm của các học viên Pháp Luân Công và khuyến khích họ tiếp tục các cố gắng của họ để chống lại cuộc bức hại.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/24/159458.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/26/88025.html

Đăng ngày 31-7-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share