Tin tức – Ngày 31 tháng năm 2007 – Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp [ http://www.faluninfo.net/ ]

Chỉ thị nhắm Pháp Luân Công, Đạt Lai Lạt Ma, Phản Cách Mạng, và các người Tật nguyền

NEW YORK, NY – Trong một hành động có thể là gan lì nhất đối với Thế Vận Hội, Bộ trưởng Công An của Trung Quốc đã phát hành một chỉ thị không thể tưởng tượng trong đó liệt kê 43 loại người không được hoan nghênh, mà phải bị điều tra và chặn đứng lối vào Thế Vận Hội Bắc Kinh 2008, thể theo nguồn tin Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp được biết. Những nhóm bị khai trừ bao gồm những thành phần mơ hồ đáng sợ: “nhân vật chính yếu trong các địa hạt lý tưởng, ” “lực lượng chống đối của ngoại quốc, ” nhân vật “phản cách mạng”, Đạt Lai Lạt Ma và tất cả các liên hệ, thành viên của các “thành phần tôn giáo mà không được nhà nước cho phép” (tức là Roman Catholics), “các cá nhân mà thúc dục sự bất mãn đối với Đảng Cộng sản Trung Quốc qua mạng lưới, ” và cả một số loại người ‘tật nguyền”.

Các thành viên của Pháp Luân Công sẽ bị chặn lại, cũng như các “thân nhân những người bị chết” trong những vụ “nổi loạn” – một danh từ lóng để chỉ những vụ như là Thảm sát Thiên An Môn — và Uighur Muslims tại tỉnh Tân Cương, mà chế độ đặt cho cái tên là “ly tán quốc gia.” Chỉ đến gần chót của bản chỉ thị mà thấy có nêu danh những kẻ “khủng bố tàn bạo” và thành viên của các “tổ chức bất hợp pháp”; đó là những mục tiêu để điều tra và có thể bị ngăn chận.

Phải bị điều tra là các thể thao gia tham dự, thành viên của thông tấn, thành phần nhân viên Thế Vận Hội, trọng tài, bảo trợ viên, nhận vật tên tuổi, và giữa bao nhiêu loại khác là chính Hội đồng Quốc tế Thế Vận Hội, để quyết định xem họ có bị rơi vào trong số 43 loại trong danh sách không. Nếu được thực hiện, thì bản chỉ thị này là y như một công tác mật vụ có tầm vóc đáng ngạc nhiên, và sẽ bay vào mặt các luật lệ quốc tế.

Cái chỉ thị của Bộ trưởng này, nghe nói nó đã được phát hành vào tháng tư và đề tựa là ‘Chỉ thị về thực hành nghiêm chỉnh điều tra trên quá khứ các người ghi danh tham dự Thế Vận Hội và thực hiện một sự thanh lọc trước” đã được báo cáo là thông truyền đến mỗi tỉnh và vùng nội trị Trung Quốc cũng như đến tất cả các sở cảnh sát và văn phòng trong các thị trấn trực thuộc dưới chính quyền trung ương. Trung tâm Thông tin có sẳn bản trích các phần quan trọng của nguyên bản (tiếng Trung hoa) cùng như một bản dịch (Tiếng Anh).

Bản chỉ thị cũng kêu gọi tất cả các cấp trong chế độ Trung Quốc ‘tham dự vào’ , nhưng thêm vào nó cũng nói ‘bản chỉ thị này tối cần thiết là phải giữ bí mật và tất cả các hoạt động liên hệ … Là tối quan trọng là giữ một bộ mặt môi trường dễ dãi đối với bên ngoài, nhưng kỳ thật nắm vững tình hình trên mọi hoạt động.”

Ô. Erping Zhang, xướng ngôn viên của Trung tâm Thông tin nói rằng, “Mục kích các lãnh đạo Trung Quốc lợi dụng các ưu lợi Thế Vận Hội của họ cách như vậy thật là không có lương tâm.” “Chế độ xem như đã đi quá xa khỏi các tiêu chuẩn quốc tế đến độ vô lý, và rõ ràng là luồn cúi về dấu diếm sự kiện này. Điều này có nghĩa là một số lượng lớn không thể tưởng tượng những người dân mà không thể tham gia vào, làm việc với, tài trợ hoặc báo cáo trên Thế Vận Hội. Chư vị cả có thể bị nghe lén điện thoại dù chư vị đang sống tại Luân Đôn, hoặc chư vị có thể bị theo dõi tại Florida, chỉ vì chư vị có thể có một đức tin nơi đạo giáo hoặc chính trị nào đó.”

“TĐCSTQ đang cười nhạo tinh thần Thế Vận Hội.” Zhang nói.

Bản chỉ thị là thêm một chứng cớ rằng các lãnh đạo Trung Quốc đang dùng Thế Vận Hội để đánh lên các thành phần chống đối, nhất là Pháp Luân Công. Ngày 21 tháng hai 2001, báo cáo của Reuters tiết lộ là chiến dịch chống Pháp Luân Công đã tăng gia khi Trung Quốc đi vào giai đoạn cuối cùng của đấu thầu cho Thế Vận Hội 2008. Báo cáo kể ra tin lấy từ đài của chính phủ tuyên truyền Xinhua nói rằng chính phủ đã cho ‘bằng ban khen’ cho 110 tổ chức và 271 cá nhân ‘vì công tác chống Pháp Luân Công’ và để ‘tiêu trừ’ Pháp Luân Công.

Ngày 17 tháng bảy 2001, báo cáo từ Hãng Thông tin Úc châu, trong khi đó, tiết lộ là sau khi Bắc Kinh đạt được Thế Vận Hội 2008, Phó Chủ tịch Trung Quốc lúc bấy giờ đã tuyên bố rằng thắng Thế Vận Hội là “một sự thừa nhận cho sự đàn áp Pháp Luân Công của quốc gia.”

Năm 2005, một tờ báo về tình báo, Tình Báo trực tuyến, đã tiết lộ rằng phó Bộ trưởng công an Trung Quốc, Liu Jing, đã được chỉ định trách nhiệm thanh trừ Pháp Luân Công trước khi Thế Vân Hội. Một bản chỉ thị được phát hành “đòi hỏi rằng tất cả các dịch vụ an ninh của quốc gia nên giúp một tay” trong cố gắng này. Tức là, các điều tra viên phải được chỉ định cả đi đến các Toà đại sứ Trung Quốc khắp thế giới để ‘len lỏi’ vào các nhóm Pháp Luân Công tại các nơi đó. Điều này xem như đi trước cái chỉ thị mới tháng tư chỉ thị sự dọ thám quốc tế đại qui mô.

Một thành phần càng lúc càng đông những tiếng nói kêu gọi tẩy chay Thế Vận Hội Bắc Kinh vì lý do các vi phạm nhân quyền của chế độ. Đặc biệt, nhiều người chỉ điểm sự thông đồng của chế độ (Trung Quốc) tại Sudan, nơi mà đã chặn đứng Liên Hiệp Quốc và các cố gắng khác để ngăn cản làn sóng diệt chủng, với chính chế độ (Trung Quốc) được biết là cung cấp khí giới cho chính phủ Sudan. Một số các người theo dõi Trung Quốc đã liên kết các cố gắng Thế Vận Hội của Bắc Kinh với của Đức Quốc Xã Nát-zi nói về Thế Vận Hội Berlin 1936 –mà được nhiều người nhắc đến như là Thế Vận Hội Nazi. Các sử gia đã nói về Thế Vận Hội 36 là ‘chế độ khai thác Thế Vận Hội để lừa nhiều khán giả và báo chí ngoại quốc với một hình ảnh một nước Đức thanh bình và tolerant.” (link)

“Chế độ Trung Quốc đang dùng Thế Vận Hội để hợp thức hoá sự đàn áp của nó, ” Zhang nói. “Độc tài cộng sản của Trung Quốc phải chăng có thể quyết định ai có thể có một phần nhân quyền khi đến thời Thế Vận Hội? Hoặc phải chăng Thế Vận Hội chỉ là một trò tuyên truyền to lớn?”

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp kêu gọi Hội đồng Thế Vận Hội Quốc Tế điều tra mạnh mẽ điều trên, và có hành động cương quyết và nguyên tắc để nêu cao Luật lệ của Thế Vận Hội và nhân quyền mà nó tôn trọng.

# # #

Tin Tức – Ngày 31 tháng năm 2007
Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, www.faluninfo.net

Nền tảng

Được thành lập năm 1999, Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp là một tổ chức có trụ sở tại New York mà thu thập tài liệu về các vi phạm nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công (hoặc Pháp Luân Đại Pháp) đang xảy ra tại Cộng hoà Nhân dân Trung Quốc. Tháng bảy 1999 Đảng Cộng sản độc tài của Trung Quốc phát khởi một chiến dịch bất hợp pháp bắt bớ, bạo lực, và tuyên truyền với ý đồ ‘tiêu trừ’ môn tập luyện vô chính trị này; được tin rằng một số lãnh đạo sợ ảnh hưởng của môn tập 100 triệu người theo này. Chiến dịch đã từ đó gia tăng về bạo lực và phạm vi, với hằng triệu người đã bị cầm tù hoặc gửi đi các trại lao động cưỡng bách. Trung tâm này đã kiểm chứng chi tiết của hơn 3, 000 cái chết và hơn 63, 000 vụ tra tấn trong các nơi giam giữ (báo cáo / nguồn gốc). Pháp Luân Công là một môn tập Khí công theo cách truyền thống Phật gia, với căn cội trong nền văn hoá tu luyện thân và tâm của Trung Quốc cho sức khoẻ và thăng tiến tinh thần.

ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VỚI TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁP LUÂN ĐẠI PHÁP: Gail Rachlin 917-757-9780, Levi Browde 646-415-0998, Erping Zhang 646-533-6147, or Joel Chipkar 416-709-8678. Email: contact@faluninfo.net, Website: http://www.faluninfo.net/

 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/6/1/86348.html

Đăng ngày 24-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share