[MINH HUỆ 14-5-2005] Ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới, 13-5-2005, các học viên Hà Lan đã tổ chức lễ mừng tại quảng trường Dam, thành phố Am-xtéc-đam. Nhiều dân chúng đã xem và tham gia học Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng tìm hiểu được nhiều thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và các điểm luyện công.

 

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/14/101796.html;

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2005/5/15/60787.html.

Dịch và đăng ngày 26-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share