Bài viết của phóng viên Minh Huệ Wu Sijing

[MINH HUỆ 12-5-2007] Ngày 10 tháng năm 2007, Quốc hội Đức thông qua một quyết nghị lịch sử lên án chế độ Trung Cộng về hệ thống lao động cưỡng bách. Trong quốc hội, tất cả các Đảng phái đều đồng thanh và mạnh mẽ lên án hệ thống lao động cưỡng bách của chế độ Trung Quốc và thúc dục chính phủ Đức nghiêm chỉnh tìm chứng cớ cho sự tố giác rằng chế độ gặt hái nội tạng của học viên còn sống Pháp Luân Công.

Trong lúc tháng ba vừa qua, Đảng cầm quyền Christian Democratic Union (CDU) và Christian Social Union (CSU) cũng như các đảng đối lập kể cả Free Democratic Party (FDP) và Đảng Green chung nhau đệ trình một quyết nghị lên án hệ thống lao động cưỡng bách của chế độ Trung Cộng lên Quốc hội Liên bang Đức quốc. Bản quyết nghị yêu cầu chính phủ Đức kêu gọi chế độ Trung Cộng đóng các trại lao động cưỡng bách, cung cấp một danh sách chi tiết các trại lao động cưỡng bách toàn quốc và thông tin về những người mà bị bức hại đến chết trong các trại lao động cưỡng bách và thúc dục các hảng xưởng Đức tẩy chay các hàng hoá sản xuất tại các trại lao động cưỡng bách Trung Quốc.

Trong một khoá nhóm họp ngày 10 tháng năm 2007, Ông Thilo Hoppe, thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Quốc hội Đức và Đảng Green, đòi chính phủ Đức tìm chứng cớ nghiêm túc về tố giác mà các nhà điều tra độc lập Canada về sự gặt hái nội tạng của các học viên còn sống Pháp Luân Công bởi chế độ Trung Quốc. Ông nói: “Báo cáo điều tra thực hiện bởi cựu Thư ký Nội các (Á châu Thái Bình Dương) Canada, David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas là rất hữu lý. Dù nội dung của bản báo cáo không thể được chứng minh ngay, chúng tôi muốn kêu gọi chính phủ Đức quốc nghiêm túc điều tra các tố giác chống chế độ Trung Cộng. “Ông cũng nhắc nhở chính phủ Đức: “Khi huấn luyện nhân viên y tế của chúng ta, chúng ta phải cẩn thận. Vì có một sự giao thiệp hợp tác giữa Đức quốc và Trung Quốc, chúng ta không nên vô tình trở thành một đồng bọn với những kẻ khủng bố độc ác. Nhất định điều đó không thể nào được chấp nhận.”

Trước khi Quốc hội Đức thông qua quyết nghị, đích thân các viên chức Toà đại sứ Trung Quốc tại Đức đã nói chuyện với một số dân biểu Quốc hội Đức và hăm doạ rằng nếu quyết nghị được thông qua, sự giao thiệp giữa hai quốc gia sẽ có thể bị thiệt hại trầm trọng.

Ô. Holger Haibach, dân biểu của đảng cầm quyền Đức Christian Democrats và xướng ngôn viên của Hội đồng Nhân quyền của Quốc hội, nói rằng: “Toà Đại sứ Trung Quốc tại Đức gửi các viên chức của nó đi phản đối và hăm doạ rằng nếu quyết nghị được thông qua, nó sẽ có hậu quả trầm trọng. Nhưng chúng tôi không bị ảnh hưởng, và chúng tôi đã làm điều mà chúng tôi phải làm.”

Ông Florian Toncar, xướng ngôn viên cho FDP và thành viên của Hội đồng Nhân quyền của Quốc hội, tuyên bố: “Các viên chức Trung Quốc có thể nói lên quan điểm của họ, nhưng không thể nào mà các nhà ngoại giao Trung Quốc có thể ảnh hưởng các dân biểu quốc hội Đức mà đã được dân chúng bầu lên. Chúng tôi đã toàn thể bỏ thăm để thông qua quyết nghị.”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/12/154634.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/16/85674.html

Đăng ngày 29-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share