[MINH HUỆ 18-5-2007]

Hội đồng Quốc gia New York
Tuyên dương

Xét vì các học viên Pháp Luân Công tin nơi một đời sống thể theo các nguyên lý “Chân Thiện Nhẫn”, có lợi ích cho xã hội và tuyên dương sự giao tiếp hài hoà giữa tất cả các dân tộc trên thế giới, và

Xét vì, trong 15 năm Pháp Luân Công đã được hằng chục triệu người trong nước Trung Quốc và trên thế giới yêu chuộng, và

Xét vì, năm 1999, nhà độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát khởi một chiến dịch khủng bố chống Pháp Luân Công, đã ra lệnh tiêu diệt nhóm này, các học viên đã bị tra tấn và giết chết, và

Xét vì, Pháp Luân Công đang tích cực một cách hoà bình, chống lại cuộc khủng bố vẫn còn đang xảy ra, vì vậy

Quyết định, với tư cách là một thành viên của Hội đồng Quốc gia New York được bầu chính thức, tôi nhìn nhận rằng chúng ta đang có một tổ chức thật là xuất sắc, mà đang tranh đấu cho các lý tưởng toàn vũ trụ là Chân thật, Công lý và Tự do, nơi Pháp Luân Công.

Để chứng minh điều đó, tôi nơi đây đặt để con dấu và chữ ký tên của tôi

Michael R. Benedetto
Thành viên của Hội đồng
Ngày 13 tháng năm 2007

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/18/155118.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/21/85938.html

Đăng ngày 01-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share