Bài viết của ký giả Minh Huệ Wang Ying

[MINH HUỆ 7-5-2007] Đại hội Cấy tạng Mỹ 2007 được tổ chức tại San Francisco từ ngày 5 đến 9 tháng năm. Nhiều tham dự viên nói lên là họ đã được biết về sự gặt hái nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống bởi Trung Cộng từ đại hội cấy tạng tổ chức tại Boston. Nhiều người ký tên họ để kêu gọi chấm dứt sự gặt hái tạng tại Trung Quốc.


Học viên Pháp Luân Công phơi bày sự tàn ác của ĐCSTQ


Bs. Scott Biggins từ UCSF giới thiệu kết quả sự điều tra của ông


Các bác sĩ ký tên để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công


Dân chúng ký tên để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Bs. Scott Biggins của Đại học California-San Francisco đã biết về ĐCSTQ gặt hái nội tạng của học viên Pháp Luân Công còn sống từ Đại hội Boston 2006 về cấy tạng. Sau đó, ông quyết định tự mình đi điều tra để biết sự thật.

Bs. Biggins nói rằng ông đã đọc bản báo cáo điều tra của Ô. Kilgour và Ô. Matas và ông nói nó tuyệt hay.

Báo cáo của Bs. Biggín khiến sự chú ý

Bs. Biggins làm một cuộc điều tra về vấn đề đạo đức trong việc cấy tạng và đã viết ra một bản tài liệu về đó.

Bs. Biggins nói rằng một số quốc gia và một số vùng có những ràng buộc đạo đức chặt chẽ về nguồn gốc của tạng, nhưng một số quốc gia thì không. Hơn 3, 500 cuộc cấy gan được thực hiện tại Trung Quốc mỗi năm, và hơn 95% các gan là gặt hái từ tù nhân, điều này vi phạm nhiều hiệp ước y khoa quốc tế.

Bs. Biggins nói rằng ông và các đồng nghiệp của ông tại Đại học California – San Francisco đang làm một cuộc điều tra, hy vọng lập nên một hệ thống liên lạc trong cộng đồng cấy tạng và một tiêu chuẩn đạo đức cao về nguồn gốc các tạng.

Bs. Biggins giới thiệu rằng họ đã gửi những câu hỏi điều tra cho những chuyên gia trong cộng đồng cấy gan trên Internet.

Một số người đã trả lời và nói rằng cấy tạng tại Trung Quốc không khác gì là cuộc giết người.

Bs. Biggins nói rằng theo kết quả của cuộc điều tra của ông, so sánh với những người mà không gặp sự trình bày của các học viên Pháp Luân Công tại đại hội cấy tạng tại Boston 2006, thì hơn hai lần những người mà đã gặp nói rằng họ sẽ không khuyến khích các bệnh nhân của họ đi nhận tạng cấy tại Trung Quốc.

Các kết quả của cuộc điều tra cho thấy rằng gần như không ai tin rằng Trung Quốc có tiêu chuẩn đạo đức về cấy tạng. 67% những người được hỏi đến là chống đăng các bài viết của các bác sĩ từ những quốc gia mà gặt hái tạng có xảy ra. 56% những người được hỏi đến là không muốn huấn luyện các bác sĩ từ các nước mà gặt hái tạng có xảy ra. Những người được hỏi đến đồng ý là Mỹ 86% và Âu Châu 73% quả có các tiêu chuẩn đạo đức để thực hiện cấy nội tạng, nhưng chỉ 4% đồng ý là Trung Quốc có.

Bs. Biggins kết luận:
1) Các chuyên gia trong cộng đồng cấy tạng ưu tư về vấn đề đạo đức cấy tạng tại Trung Quốc.
2) Phần đông không khuyến khích một hành động vô đạo đức trong việc cấy tạng.
3) Phần đông muốn chăm sóc cho các bệnh nhân mà đã nhận cấy tạng nơi các nước mà cấy tạng vô đạo đức xảy ra.

Nhiều người lắng nghe bài giảng thuyết của Bs. Biggins.

Bác sĩ từ New Jersey: Các cuộc cấy tạng tại Trung Quốc là ghê tởm quá

Bs. Lewis từ New Jersey nói rằng một bệnh nhân của ông đã đi Trung Quốc cấy một tạng cách nay năm năm. Trước khi họ rời đi, các bác sĩ tại Trung Quốc đã tìm thấy rồi các tạng mà thích hợp với ông ta, và người ta nói với ông ta rằng các tạng là từ một tù nhân. Bs Lewis nói rằng ông rất phiền là Trung Quốc gặt hái tạng từ các tù nhân.

Bs. Lewis nói rằng bán và mua tạng là bất hợp pháp tại Mỹ, và tất cả tạng đều là từ người tặng. Thường thường người ta cần từ 5-6 năm người bệnh mới có được một cái tạng tại Mỹ. Nhưng tại Trung Quốc, người bệnh không cần chờ đợi. Điều ghê tởm nhất là các bác sĩ tại Trung Quốc gặt lấy nội tạng từ người còn sống sau khi người bệnh đến nơi.

Bs. Lewis nói rằng qua sự trình bày của các học viên Pháp Luân Công tại Boston và San Francisco, phần đông các người tham dự đại hội đều biết về gặt hái tạng tại Trung Quốc. Ông đề nghị người ta cần phải làm áp lực lên ĐCSTQ để ngưng điều đó.

Bác sĩ từ Massachusetts: Tôi sẽ nói với các bệnh nhân tôi đừng có nhận cấy tạng tại Trung Quốc

Sau khi nghe bài thuyết giảng của bs. Biggins, một bác sĩ từ Massachusetts nói rằng bà ta và các đồng sự của bà rất ưu tư về vấn đề này và bàn với nhau làm sao để ngưng nó. Bà nói rằng điều họ có thể làm hiện nay là đừng khuyến khích các bệnh nhân của họ đi Trung Quốc và từ chối đăng các bài cấy tạng của các bác sĩ tại Trung Quốc.

Bà nói bà nhìn thấy các băng vải của các học viên Pháp Luân Công và rất xúc động. Bà nói bà sẽ nói lại với các bệnh nhân của bà là đừng có đi Trung Quốc để cấy tạng.

Bác sĩ Nhật bản: Tôi sẽ không chăm sóc cho các bệnh nhân mà đi Trung Quốc để cấy tạng

Bs. Tsuneco, một bác sĩ Nhật, nói rằng ông sẽ không chăm sóc cho các bệnh nhân mà đi Trung Quốc để cấy tạng, và ông sẽ nói với các bệnh nhân của ông đừng có đi Trung Quốc để cấy tạng.

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/5/7/154277.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/5/9/85397.html

Đăng ngày 13-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share