Bài viết của một Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 06-08-2022] Về vấn đề quyên tiền và vay tiền của các hạng mục của đệ tử Đại Pháp, Sư phụ đã nhiều lần đề cập trong các bài giảng Pháp, mỗi lần đều nói vô cùng nghiêm túc. Nay, tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu một chút thể ngộ về vấn đề này.

1. Quyên tiền cho hạng mục Đại Pháp phải hỏi rõ mục đích sử dụng

Sư phụ giảng:

“[Khi] chư vị tán đồng trợ giúp ai đó, chư vị trợ cấp tiền bạc cho ai đó, chư vị nhất định phải biết họ làm gì [với trợ giúp đó], [biết] một cách hết sức rõ ràng, nếu không chư vị không thể làm thế. Chư vị tuy [chỉ] là đưa tiền cho họ, chư vị cũng bằng như ủng hộ họ làm như vậy, chư vị cũng là sai, do đó cựu thế lực sẽ không coi chư vị là như kẻ bị lừa dối, chúng nhìn nhận rằng chư vị là cùng một nhóm, chư vị là ủng hộ họ, cho nên mọi người phải hết sức chú ý những việc thế này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Một số đồng tu khi quyên góp cho hạng mục Đại Pháp, xuất phát từ tâm tốt, nhưng lại không tiện hỏi số tiền đó sẽ được sử dụng cụ thể như thế nào, ngại đồng tu cảm thấy bị nghi ngờ, vì thế mà trở thành sơ hở để một số người có ý đồ xấu lợi dụng. Họ mượn danh nghĩa hạng mục Đại Pháp mà vô tư thoải mái nhận tiền quyên góp của đồng tu. Đến khi đồng tu dò hỏi số tiền đó được sử dụng như thế nào thì lại lấp liếm, hoặc chỉ qua loa rằng “Hạng mục cần”, thậm chí có người thẹn quá thành bực, buông lời bất thiện.

Kỳ thực, chỉ cần mọi người dùng Pháp mà đo lường, khi quyên tiền thì dụng tâm hỏi cho cụ thể về mục đích sử dụng, thì có thể phân biệt thật giả. Nếu không, số tiền đó có thể dùng vào chỗ không đáng dùng, cựu thế lực sẽ coi người quyên tiền và người nhận tiền là cùng một phe, sẽ trở thành sơ hở để cựu thế lực dùi vào. Tài nguyên của Đại Pháp rất trân quý, đều là do các đồng tu phải vất vả dành dụm, chắt chiu, chúng ta phải làm sao để mỗi khoản đóng góp đó đều được dùng cho việc cứu người.

2. Hạng mục Đại Pháp nhận tiền quyên góp phải quản lý tài vụ nghiêm khắc

Sư phụ giảng:

“Nếu chư vị định thành lập một công ty, chư vị muốn làm một hạng mục, thì dù chư vị có cảm thấy rằng đó là hạng mục đệ tử Đại Pháp đi nữa, thì chư vị cũng đều phải trước tiên kiện toàn chế độ tài chính kế toán rồi hãy làm! Nếu không thì chư vị đừng làm! Chư vị cần phải có chế độ quản lý nghiêm khắc! Vấn đề Sư phụ giảng ra này, chính là đã ắt phải như thế rồi. Tôi không biết cựu thế lực kia tới lúc nào sẽ gia tăng làm hại chư vị, nhưng tôi muốn bảo cho mọi người, rằng nhất định phải thực thi cho tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco 2014)

3. Cho vay phải hỏi cho rõ về việc trả nợ

Có học viên cho đồng tu vay tiền, nói là sẽ ký kết hợp đồng, có điều khoản vay rõ ràng, v.v., nhưng bản thân họ không có năng lực hoàn trả, hoàn toàn không trả nổi, như vậy ký hợp đồng cũng không có ý nghĩa.

Sư phụ giảng:

“[Nếu] cơ sở của chư vị chính là lừa dối, tuy động cơ chư vị là vì để giảng chân tướng, làm hạng mục Đại Pháp, là việc tốt, nhưng xuất phát điểm của chư vị là không đúng, thế có được không? Đó chính là ngay từ đầu con đường đã bước đi không chính.” “Tuy rằng [sau này] trả xong là được, nhưng mà trả không được, cũng biến thành một bộ bao biện khác, sau thì cuối cùng thành ra thế nào, có thể còn có [bao biện] gì đó nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Cuối cùng, chúng tôi cảnh cáo những học viên mượn danh nghĩa hạng mục Đại Pháp mà lừa gạt đệ tử Đại Pháp quyên tiền hoặc vay tiền, hãy lập tức dừng ngay hành vi lừa gạt của các vị, bù đắp những tổn thất gây ra cho Đại Pháp. Hãy trân quý cơ duyên vạn cổ này, hãy có trách nhiệm với chúng sinh trong thế giới của các vị. Nếu không, “Mắt Thần như điện”, “Lưới trời lồng lộng”, đến lúc bị trừng phạt thì hối hận đã muộn.

Thể ngộ của cá nhân, tầng thứ hữu hạn, có chỗ nào không thỏa đáng, kính mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/8/4/447204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/9/4/203112.html

Đăng ngày 12-09-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share