[MINH HUỆ 15 – 09 – 2011] Các học viên Pháp Luân Công ở Ấn Độ đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn tại trường đại học Nghệ thuật và Khoa học Saint Joseph ở Bangalore vào ngày 23 và ngày 24 tháng 8. Một số lượng lớn sinh viên đi bộ xuống hành lang nơi mà những bức tranh được đặt và xúc động bởi vẻ đẹp của các tác phẩm nghệ thuật. Các học viên đưa tờ rơi cho các sinh viên và giảng chân tướng về cuộc đàn áp đang diễn ra tại Trung Quốc.

2011-9-14-bangalore-art3_small.JPG

2011-9-14-bangalore-art4_small.JPG
Sinh viên xem các bức họa

Được truyền cảm hứng bởi vẻ đẹp của các bức họa, vào ngày 9 và ngày 10 tháng 9, trường đại học Thương mại Saint Joseph đã mời các học viên tới tổ chức triển lãm nghệ thuật và một hoạt động giảng chân tướng ở trong giảng đường đại học. Các sinh viên từng lớp học này đến lớp học khác ở trường đại học này đã đến tham quan giảng đường. Các học viên đã nói với các sinh viên về môn tập luyện và cuộc bức hại, và các sinh viên đã xem một đoạn phim giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cũng như phim giảng chân tướng.

2011-9-14-bangalore-art1_small.JPG

2011-9-14-bangalore-art2_small.JPG
Sinh viên tìm hiểu về Pháp Luân Công

Rất nhiều sinh viên đã rất xúc động bởi phim giảng chân tướng đến rơi nước mắt. Các học viên cũng khuyến khích các sinh viên ký tên thỉnh nguyện chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/15/128127.html

Đăng ngày 19-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share