[MINH HUỆ 08 – 09 – 2011] Các học viên Pháp Luân Công ở Ấn Độ đã tổ chức Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân- Thiện- Nhẫn tại một trong những tòa nhà truyền thông lớn nhất ở Ấn Độ—The Times of India—ở Bangalore vào ngày 4 tháng 9 năm 2011.

2011-09-08-india-art1_small.jpg

2011-09-08-india-art2_small.jpg
Khách tham quan tìm hiểu về cuộc bức hại

Các học viên giải thích cho các du khách ý nghĩa của các bức họa khác nhau, giúp họ học các bài công pháp, phát tờ rơi, giảng chân tướng, và thu thập ý kiến phản hồi của khách tham quan. Một số nhân viên của tập đoàn truyền thông cũng đến xem triển lãm; họ hỏi về cuộc bức hại và học các bài công pháp.
Một cựu thành viên của Tổ chức Ân xá quốc tế đã đến thăm triển lãm và cho biết bà đã biết tình hình nhân quyền tồi tệ ở Trung Quốc. Bà cũng đã lấy một bản sao của Chuyển Pháp Luân.

2011-09-08-india-art3_small.jpg
Xem các tác phẩm nghệ thuật

2011-09-08-india-art4_small.jpg
Học các bài công pháp Pháp Luân Công


Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/8/127912.html

Đăng ngày 12-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share