[MINH HUỆ 05-09-2011] Từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 8, Triển lãm Nghệ thuật Chân- Thiện- Nhẫn đã được tổ chức ở Minusinsk, Nga. Ban tổ chức đã giải thích rằng mục tiêu của cuộc triển lãm là để thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Công, lòng can đảm và sức mạnh của những người theo tập, và để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

2011-9-4-minghui-russia-minusinsk--ss.jpg
Triển lãm Nghệ thuật

Một quan chức chính quyền địa phương, người phụ trách các sự kiện văn hóa, nhận xét rằng cuộc triển lãm nghệ thuật là quan trọng đối với Minusinsk. Nhiều người dân địa phương đã ấn tượng sâu sắc bởi các tác phẩm nghệ thuật.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/9/5/真善忍美展在俄罗斯米貑新斯科举办(图)-246297.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/9/7/127902.html

Đăng ngày 10-9-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share