[MINH HUỆ 21-12-2010] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân -Thiện -Nhẫn được tổ chức tại tòa nhà Midtown ở Bangkok từ ngày 14 đến ngày 19 tháng 12 năm 2010. Giáo sư Songkun Atthahorn, một giáo sư nghệ thuật của một trường đại học địa phương, và Wanna Suthistossatham, người quản lý của tòa nhà Midtown, đã phát biểu tại lễ khai mạc.

2010-12-20-minghui-artexhibit-thailand-01--ss.jpg

Lễ khai mạc

2010-12-20-minghui-artexhibit-thailand-02--ss.jpg

Biểu diễn công pháp Pháp Luân Công

2010-12-20-minghui-artexhibit-thailand-03--ss.jpg

Xem các tác phẩm nghệ thuật

2010-12-20-minghui-artexhibit-thailand-04--ss.jpg

Xem các tác phẩm nghệ thuật

Giáo sư Songkun nói rằng các tác phẩm nghệ thuật tịnh hóa tâm hồn con người và rằng nó sẽ có ảnh hưởng tích cực đến xã hội.

Triển lãm đã được tổ chức tại hơn 200 thành phố ở 40 quốc gia. Đây là lần  đầu tiên nó được tổ chức ở Bangkok. Nhiều người dân địa phương rất thích các tác phẩm nghệ thuật và đã bị sốc bởi sự tàn bạo của cuộc bức hại được phơi bày  qua các bức tranh.

Nhiều người cho rằng cuộc bức hại thật tà ác và mọi người cần phải  được tự do tín ngưỡng. Họ cảm thấy may mắn được sống trong thế giới tự do. Một số du khách Trung Quốc cũng bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/12/21/谢谢你们为世界展现了美好(图)-233921.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/12/24/122085.html

Đăng ngày 27-12-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share