[MINH HUỆ 17-07-2022] Có một vị họ Lưu, đang quảng bá trang web “Tianji” (Thiên cơ), trong đó đăng một bài viết dài dưới tên “Lưu Vị Ương” với tiêu đề 《Phá giải “quan sinh tử” cực kỳ ẩn mật! Tái bản lần thứ năm》, nội dung có những lời đề tựa và hình ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí chưa từng được công bố. Ngôn hành của người này đang lừa gạt những học viên Pháp Luân Công học Pháp không sâu, nói những thứ như học viên khi giảng chân tướng thì phải giảng cao, giảng về Sáng Thế Chủ, nếu không thì không thể viên mãn.

Những hành vi của Lưu đều là mượn danh nghĩa học viên Pháp Luân Công để loạn Pháp. Bất luận vị này là ai hay có bối cảnh thế nào, loại hành vi này tuyệt đối không thể thừa nhận là học viên Pháp Luân Công.

Qua đây, chúng tôi cảnh báo cho tất cả những ai loạn Pháp biết, hiện nay, chính phủ Hoa Kỳ đã liễu giải được chân tướng Pháp Luân Công và hết sức ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên Pháp Luân Công. Với những ai loạn Pháp và bức hại Pháp Luân Công dưới mọi hình thức, nếu các vị đang ở Mỹ quốc, chúng tôi sẽ báo cáo các vị lên Cục An ninh Quốc nội và Cục Điều tra Liên bang (FBI) Hoa Kỳ để yêu cầu trục xuất các vị.

Ban Biên tập Minh Huệ

Ngày 17 tháng 7 năm 2022


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/7/17/446383.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/7/18/202311.html

Đăng ngày 19-07-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share