Tác phẩm của Huệ Chân, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2022] Các học viên trên khắp thế giới dùng những phương thức khác nhau, trong đó có sáng tạo tác phẩm nghệ thuật để bày tỏ lòng cảm ân chân thành đến Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn, vì đã hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng. Ngày 13 tháng 5 năm 2022 là ngày đặc biệt nhất bởi ngày đó kỷ niệm tròn 30 năm Đại Pháp hồng truyền và cũng là ngày sinh của Sư phụ.

ab12ce906ae17bb01306cce0908900d1.jpg

Thông điệp trong bức tranh thêu: “Toàn vũ trụ hân hoan kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền”

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/9/444223.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/12/201781.html

Đăng ngày 13-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share