[MINH HUỆ 05-06-2022] Tác phẩm hoa sen giấy được một học viên Pháp Luân Đại Pháp tự tay cắt giấy, tô màu, uốn tạo hình, ghép bông, sau đó chụp ảnh chúng.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền, tác giả muốn bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Sư phụ từ bi vĩ đại, và sự tôn kính đối với nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp. Tác giả cũng muốn bày tỏ lòng kính trọng đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, như những đóa hoa sen vẫn giữ được vẻ tinh khiết trong bùn lầy, sống trong thế tục nhưng không bị ô nhiễm bởi thế gian.

55b88be742b4cb7311973bf3acca826a.jpg

779c92c5441ecac34e6768905b1adf8c.jpg

16bd0d84366c73f9d7248b2d7b7e1a25.jpg

dbb83fa0c7b8dd37dfd16dc46f8de304.jpg

6afc690acbaa877398f8ad610a612ec2.jpg

83a539461fbc622c2371f6acae0bdf45.jpg

Nguyên liệu: Giấy nhăn, giấy mây, giấy nhuộm nổi, dây hoa, v.v.

Kích thước: khoảng 38 cm x 50 cm.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/6/5/444204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/7/201714.html

Đăng ngày 08-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share