Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây

[MINH HUỆ 25-05-2022] Nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 , một số thành phố ở bang Illinois của Hoa Kỳ đã trao bằng khen, ban hành thông cáo tuyên bố Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp hoặc Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Vào tháng 5 năm 2022, Thị trưởng Hồ Zurich đã ra thông cáo tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và là ngày bắt đầu Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp của Hồ Zurich để kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền..

3f067673569cc9e0a2f3056cc3b2d8ba.jpg

Tuyên bố từ Thị trưởng Thomas M. Poynton của Hồ Zurich

Tuyên bố viết, “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, kết hợp các bài tập thiền định chậm rãi và niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn; và

“Pháp Luân Đại Pháp, bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Quốc, đã được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992, và từ đó đã lan rộng khắp Trung Quốc, Hoa Kỳ, và hơn 100 quốc gia trên thế giới.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/25/444063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/27/201532.html

Đăng ngày 28-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share