[MINH HUỆ 24-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Bốn Ủy viên Hội đồng Thành phố New York đã gửi thư và bằng khen để chúc mừng và tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng ca ngợi đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp cho cộng đồng địa phương.

f3b7e9969b763456b9a6ec8442688de1.jpg

Từ trái sang phải: Các Ủy viên Hội đồng thành phố: Sandra Ung, Linda Lee, Nantasha Williams, và Joseph C. Borelli

423f5c04404f181925305f7a948abfb4.jpg

Thư chúc mừng từ Ủy viên Hội đồng Sandra Ung

bfb46e9436872cdba08223b351b40109.jpg

Thư chúc mừng từ Ủy viên Hội đồng Linda Lee

Ủy viên Hội đồng Linda Lee đã viết trong thư của bà: “Tôi rất vui mừng được gửi lời chào và lời chúc mừng nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 23 và Kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Việc thực hành Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại những lợi ích to lớn cho các cộng đồng trên toàn thế giới bởi các học viên sử dụng giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn làm kim chỉ nam cho cuộc sống hàng ngày của họ.

“Được ông Lý Hồng Chí giới thiệu vào tháng 5 năm 1992 và với hơn 100 triệu học viên trên khắp thế giới, Pháp Luân Đại Pháp đã được ghi nhận là giúp mọi người trở nên hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn, và vị tha hơn thông qua các bài giảng đạo lý và thiền định. Trong thời điểm thành phố của chúng ta vật lộn với những khó khăn về sức khỏe tinh thần trầm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, những đóng góp của Pháp Luân Đại Pháp đáng được tôn vinh vì đã nâng cao tinh thần và cải thiện sức khỏe cho những người tham gia thực hành pháp môn này.“

dbae8542484374355a20210514299fa6.jpg

Bằng khen từ Ủy viên Hội đồng Nantasha Williams

bb6a536b7010783e03fe67c10bc505d6.jpg

Giấy khen từ Ủy viên Hội đồng Joseph C. Borelli

1e849d361c6d2eeaa1f8eb855bb52ab2.jpg

Thư chúc mừng từ Ủy viên Hội đồng Joseph C. Borelli

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/24/444021.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/26/201522.html

Đăng ngày 28-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share