[MINH HUỆ 24-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Thống đốc mới được bổ nhiệm của Virginia, Glenn Youngkin, đã chính thức tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp và tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2022 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp của Khối thịnh vượng chung Virginia.

f41c90d753d6ebccd5edc376c8a4ada5.jpg

Thống đốc Glenn Youngkin chụp ảnh lưu niệm với một học viên Pháp Luân Đại Pháp

0870af33cdc63c0cfb4649a626fc74bd.jpg

Giấy khen từ Thống đốc Glenn Youngkin

Giấy khen có nội dung: “Pháp Luân Đại Pháp, được giới thiệu đến Virginia vào năm 1996, đã mang các giá trị truyền thống của Trung Quốc cho nhiều người dân Virginia, cũng như hơn 100 triệu người thuộc mọi tầng lớp xã hội và nền văn hóa ở hơn 100 quốc gia; và

“Kể từ tháng 7 năm 1999, dưới sự bức hại tàn bạo của chế độ cộng sản Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã thể hiện lòng từ bi vĩ đại và sự dũng cảm trong khi kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại; và

“Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 304 vào năm 2004 để lên án hành vi sách nhiễu, đe dọa, và phân biệt đối xử nhắm vào các học viên Pháp Luân Công tại Hoa Kỳ, và vào tháng 6 năm 2016, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua nghị quyết H.R. 343 kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của chính quyền Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, trong đó có một số lượng lớn các học viên Pháp Luân Công; và

“Người dân Virginia ghi nhận những đóng góp của các học viên Pháp Luân Công cho cộng đồng người Hoa trong Khối thịnh vượng chung và các cộng đồng khác, đồng thời cầu nguyện để chấm dứt cuộc bức hại đối với Pháp Luân Công và các tôn giáo thiểu số khác.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/24/444011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/26/201521.html

Đăng ngày 27-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share