Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 21-05-2022] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và ngày này năm nay là kỷ niệm 30 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Pháp Luân Đại Pháp đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia và khu vực trên khắp thế giới, và cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Tại Canada, 23 thành phố đã tổ chức lễ thượng cờ hoặc thắp sáng các công trình mang tính biểu tượng để tôn vinh sự kiện đặc biệt này. Hầu hết các thị trưởng đã tham dự các buổi lễ kỷ niệm 30 năm và bày tỏ sự đánh giá cao đối với Pháp Luân Đại Pháp vì những lợi ích của pháp môn đối với con người và xã hội.

Video: Lễ thượng cờ và thắp sáng các công trình mang tính biểu tượng để kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền.

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn được gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng ở Trường Xuân, Trung Quốc, vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện được thực hành tại hơn 100 quốc gia và khu vực trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, đã có những chuyển biến tích cực về sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần.

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/21/443904.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/5/23/201471.html

Đăng ngày 26-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share